Polska Armia ma nowych generałów

1 sierpnia 2013 r., z okazji zbliżającego się święta Wojska Polskiego, Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, nadał ośmiu oficerom stopień generalski i jednemu stopień admiralski.

Na stopień generała broni mianowani zostali: – gen. dyw. Bogusław Samol ? dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, – gen. dyw. Marek Tomaszycki ? dowódca operacyjny Sił Zbrojnych.

Generał Bogusław Samol / Źródło: www.polska-zbrojna.pl

gen. dyw. Bogusław Samol ? urodził się 26 lutego 1959 r. w Kraśniku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. S. Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Wojsk Pancernych w Moskwie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, NATO Defense College w Rzymie oraz Wyższych Studiów Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Służył m.in. w Generalnym Zarządzie Rozpoznania Wojskowego oraz w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP. Na stopień generała brygady mianowany 15 sierpnia 2002 r. Dowodził 10. Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni S. Maczka w Świętoszowie. 3 maja 2008 r. awansowany na stopień generała dywizji. Decyzją Ministra Obrony Narodowej 1 września 2009 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W grudniu 2010 r. oficjalnie objął obowiązki zastępcy szefa Sztabu ISAF do spraw zasobów (DCOS RESOURCES). 2 kwietnia 2012 r. objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. 19 grudnia 2012 r. został jego dowódcą.

Generał Marek Tomaszyckigen. dyw. Marek Tomaszycki ? urodził się 28 stycznia 1958 r. w Napiwodzie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. W 1999 r. ukończył w AON kurs taktyczno-operacyjny integracji z NATO, a w 2003 r. podyplomowe studia operacyjno-strategiczne. Jest absolwentem Studium Polityki Obronnej Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks (USA). Służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. na stanowisku dowódcy plutonu piechoty w 32. pułku zmechanizowanym. Służył także w 8. Brygadzie Zmechanizowanej i Dowództwie 8. Dywizji Obrony Wybrzeża. W latach 1996-1999 był szefem szkolenia, zastępcą dowódcy 36. Brygady Pancernej, a w latach 1999-2001 dowódcą 9. Brygady Kawalerii Pancernej. Następnie służył w Dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego jako szef Oddziału Rozpoznania i WRE. Od lipca 2003 do lutego 2004 r. był szefem Oddziału Szkolenia w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. W latach 2004-2005 był dowódcą 6. Brygady Kawalerii Pancernej. Od marca do listopada 2007 r. pełnił funkcję dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Następnie był dowódcą 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie – do 8 stycznia 2008 r. Na początku 2008 został przeniesiony do rezerwy kadrowej MON. W kwietniu 2008 r. został przywrócony do czynnej służby, zostając szefem Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego WP. 9 lipca 2009 r. został dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. W 2011 r. został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia Wojsk Lądowych. 20 maja 2013 r. generał dywizji Marek Tomaszycki objął stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: – gen. bryg. Jerzy Fryczyński ? szef Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych, – gen. bryg. Leszek Soczewica ? szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP.

Generał Jerzy Fryczyńskigen. bryg. Jerzy Fryczyński ? urodził się 2 lipca 1956 r. w Radomiu. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie oraz Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Ukończył także podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Odbył kurs operacyjno-taktyczny w AON oraz wyższy kurs doskonalenia oficerów w WOSL w Dęblinie. Służbę wojskową pełni od 36 lat. W 1981 r. był nawigatorem naprowadzania w Zespole Dowodzenia Bojowego, 2. Centrum Dowodzenia Bojowego w Pile. W 1983 r. zajął tam stanowisko dowódcy Punktu Naprowadzania i Wskazywania Celów. W 1989 r. został starszym specjalistą w Oddziale Szkolenia Operacyjno-Taktycznego w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu. W latach 1990-1994 był oficerem operacyjnym w Wydziale Operacyjnym 4. Korpusu Lotniczego w Poznaniu. Następnie został szefem sztabu 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego w Powidzu, później szefem Oddziału Operacyjnego 3. Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu. Od 2003 r. zajmował kolejne stanowiska: Szefa Oddziału WLOP i MW w Zarządzie Systemów Organizacyjnych w Generalnym Zarządzie Zasobów Osobowych w Sztabie Generalnym WP, Zastępcy Szefa tego Zarządu, Szefa Sztabu 3. Korpusu Obrony Powietrznej, Szefa Centrum Dowodzenia w Dowództwie Operacyjnym SZ oraz Zastępcy Szefa Sztabu Sił Powietrznych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej od 28 listopada 2011 r. zajmuje stanowisko Szefa Sztabu Sił Powietrznych.

gen. bryg. Leszek Soczewicagen. bryg. Leszek Soczewica ? urodził się 6 marca 1960 r. w Pionkach. Do czynnej służby wojskowej powołany został w 1979 r. Jest absolwentem wydziału cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Podyplomowej Sił Morskich USA w Monterrey oraz Akademii Obrony NATO w Rzymie. Służył m.in. w 1. Brygadzie OPK, Wojskowym Instytucie Informatyki, Oddziale Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego WP, Oddziale Wojskowych Placówek Dyplomatycznych Biura Ataszatów Wojskowych, a także w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. Jako attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Lizbonie i jednocześnie polski oficer łącznikowy w Dowództwie Regionalnym NATO SOUTHLANT służył w latach 1999-2002. W 2003 r. został zastępcą dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. Później zajął stanowisko Szefa Zarządu Strategicznego w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego w Sztabie Generalnym WP. W roku 2006 został dyrektorem Sekretariatu MON. W latach 2007-2011 attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Od 1 marca 2012 r. zajmuje stanowisko Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych w Sztabie Generalnym WP.

Na stopień wiceadmirała mianowany został: – kontradmirał Stanisław Zarychta ? Dowódca Centrum Operacji Morskich ? Dowódca Komponentu Morskiego.

kontradmirał Stanisław Zarychtakontradmirał Stanisław Zarychta ? urodził się 9 listopada 1958 r. w Czeladzi. W latach 1973-1978 uczęszczał do Technikum Kolejowego w Sosnowcu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Ukończył: kurs sztabowy w Królewskiej Akademii Morskiej w Greenwich, kurs sztabowy w Ośrodku Szkolenia Marynarki w Newport, kurs specjalistyczny oficerów wytypowanych do NATO w Akademii Obrony Narodowej. W 2011 r., uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej od 1983 r. zajmował kolejno stanowiska służbowe na okrętach rozpoznawczych ORP ?Hydrograf? i ORP ?Nawigator? począwszy od dowódcy działu aż do dowódcy okrętu, którym został w 1990 r. na ORP ?Hydrograf?. W latach 1996-1997 zajmował stanowisko służbowe w strukturach sztabu Marynarki Wojennej. Następnie objął dowodzenie nad Grupą Okrętów Rozpoznawczych. W 1998 r. dowodzona przez niego grupa okrętów uzyskała miano najlepszej jednostki rozpoznawczej w Siłach Zbrojnych RP. W latach 2002-2004 był dowódcą 6. Ośrodka Rozpoznania Radioelektronicznego, a w latach 2004-2007 szefem Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Sztabu Marynarki Wojennej. W 2007 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP. Następnie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. 15 sierpnia 2010 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich. Od 1 lipca 2013 r. zajmuje stanowisko Dowódcy Centrum Operacji Morskich ? Dowódcy Komponentu Morskiego.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: – płk Piotr Dzięgielewski ? szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, – płk Jerzy Gut ? zastępca dowódcy Wojsk Specjalnych, – płk Adam Joks ? dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej, – płk Sławomir Kowalski ? dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej.

płk Piotr Dzięgielewskipłk Piotr Dzięgielewski ? urodził się 21 sierpnia 1966 r. w Łodzi. Służbę wojskową pełni od 27 lat. Jest absolwentem wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a także studiów podyplomowych w Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-1995 pracował w jednostkach wojskowych 2. Korpusu Obrony Powietrznej na stanowiskach: lekarza ambulatorium i kierownika ambulatorium a następnie, do 2002 r., w Szefostwie Służby Zdrowia tego korpusu. W latach 2002-2004 pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Szefa Służby Zdrowia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a następnie, do 2006 r., na stanowisku Zastępcy Szefa Służby Zdrowia Sił Powietrznych w Warszawie. W latach 2006-2009 był Komendantem Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej. Pełni funkcje w strukturach Wojskowej Izby Lekarskiej. W kadencji IV zajmował stanowisko zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej WIL, a w V został wybrany zastępcą przewodniczącego izby. W 2008 r. został powołany przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, na stanowisko konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie wojskowej służby medycyny pracy. W 2009 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na członka Rady Akredytacyjnej, której zadaniem jest działanie na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Od listopada 2010 r. zajmuje stanowisko Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia ? Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

płk Jerzy Gutpłk Jerzy Gut ? urodził się 28 października 1960 r. w Ciężkowicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, ukończył również Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów z zakresu działań specjalnych w Akademii Obrony Narodowej, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego w Akademii Pedagogicznej, kurs bezpieczeństwo, a terroryzm w Centrum Marschalla w Niemczech oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu rozpoznawczego 48. Kompanii Rozpoznawczej w 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie. W tej samej dywizji zajmował stanowiska: dowódca 1. Kompanii Szturmowej w 10. Batalionie Powietrzno-Desantowym, dowódca 48. Samodzielnej Kompanii Rozpoznawczej, starszy oficer Wydziału Rozpoznawczego do spraw Działań Specjalnych w sztabie 6. DPD. Następnie w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej obejmował kolejno stanowiska: starszy oficer spadochronowy, zastępca dowódcy 16. Batalionu Powietrzno-Desantowego. W 1998 r. objął stanowisko starszego oficera Wydziału Rozpoznawczego w sztabie 6. BDSz. W latach 2001-2004 dowodził 6. Batalionem Desantowo-Szturmowym. W 2005 r. wyznaczony został na stanowisko szefa szkolenia 6. BDSz. Obowiązki te pełnił do marca 2007 r., kiedy skierowany został do Jednostki Wojskowej GROM na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki. Od stycznia 2009 r. do czerwca 2009 r. – był szefem sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych. Z tego stanowiska został skierowany na studia podyplomowe w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie w czerwcu 2010 pozostawał w rezerwie kadrowej MON. Trzykrotnie uczestniczył w misjach w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie jako zastępca dowódcy 16. bPD, szef sztabu Nordycko Polskiej Grupy Bojowej oraz szef Wydziału Specjalnego w CJ2 Kwatery Głównej SFOR w Sarajewie. Od lipca 2004 r. do lutego 2005 r. był dowódcą 1. Grupy Bojowej PKW Irak. 5 sierpnia 2010 r. Minister Obrony Narodowej wyznaczył pułkownika Jerzego Guta na stanowisko Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM. Od 1 sierpnia 2011 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych ? Szefa Sztabu. płk Adam Jokspłk Adam Joks ? urodził się 5 lipca 1966 r. w Ostrzeszowie. W roku 1986 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, które ukończył w 1990 r. Służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 13. pułku zmechanizowanym w Kożuchowie. Następnie był dowódcą plutonu szkolnego w 9. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim. W tym czasie ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Po ukończeniu kursów dowódców plutonu i kompanii w Bundeswehrze w Szkole Wojsk Pancernych w Munster (1993-1994) został dowódcą kompanii szkolnej w 9. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych. W roku 1997 rozpoczął studia dowódczo-sztabowe w Akademii Obrony Narodowej, a po ich ukończeniu (1999 r.) wyznaczony został na stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2002 r. objął obowiązki na stanowisku specjalisty w Zarządzie Operacji Lądowych G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. W latach 2003-2004 ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2004 r. został skierowany do służby w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, jako zastępca szefa Oddziału G-9 Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W sierpniu 2004 r. w czasie służby w Iraku został awansowany do stopnia podpułkownika. W 2006 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach. Po ukończeniu w roku 2007 Zaawansowanych Studiów Bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch?Partenkirchen (Niemcy) został wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Operacji Lądowych G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. 2 grudnia 2007 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W roku 2010 został skierowany na studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA. Po powrocie ze studiów ponownie objął obowiązki w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku Szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. 10 grudnia 2012 r. płk dypl. Adam Joks objął stanowisko Dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. płk Sławomir Kowalskipłk Sławomir Kowalski ? urodził się 19 grudnia 1960 r. w Bytomiu. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Pierwsze stanowisko służbowe ? dowódcy plutonu baterii przeciwlotniczej w dywizjonie zabezpieczenia WSOWOPL ? objął w 1984 r. W latach 1989-1990 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego WP, a następnie w latach 1990-1992 słuchaczem Akademii Obrony Narodowej na kierunku dowódczo-sztabowym. Po ukończeniu AON był wykładowcą katedry taktyki w WSOWOPL w Koszalinie. Od 1996 r. związany był z 3. pułkiem przeciwlotniczym w Szczecinie, gdzie rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu – zastępcy dowódcy, a następnie awansował na stanowisko zastępcy dowódcy pułku. W 2002 r. został dowódcą 3pplot. W latach 2005-2007 pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku zastępcy szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. Po ukończeniu w 2009 r. Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON został szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. 30 marca 2011 r. objął obowiązki dowódcy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Ponad dwa lata później, decyzją Ministra Obrony Narodowej, wyznaczony został na stanowisko dowódcy 15. Brygady Zmechanizowanej. Obowiązki objął 1 lipca 2013 r.

Źródło: MON

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.