administracja publiczna

  • Rola TOAW w zarządzaniu kryzysowym

    by - Paź 26, 2015
    Ponieważ organy administracji wojskowej stanowią element administracji państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego, realizują określone w prawodawstwie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne RP stanowią środek ostateczny w rozwiązywaniu sytuacji o charakterze kryzysowym. Dlatego też realizacja...
  • Siły Zbrojne RP w zwalczaniu terroryzmu

    by - Paź 21, 2015
    Wraz z ewolucją zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa zmianom uległ również zakres stosowania instrumentu siły zbrojnej. Podczas gdy w przeszłości misja sił zbrojnych obejmowała w zasadzie wyłącznie obronę przez zagrożeniem militarnym, to współcześnie wojsko stanowi główny filar...