bezpieczeństwo i porządek publiczny

  • Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sferze ochrony

    by - 13 maja, 2015
    Prywatne podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywają współcześnie coraz większą rolę. Wpisuje się to bowiem w ogólne trendy „prywatyzacji bezpieczeństwa”. . Działalność tego typu podmiotów podlega regułom gospodarki wolnorynkowej, co za tym idzie, ich...
  • Zarys historyczny Straży Gminnych w Polsce

    by - Gru 2, 2014
    Debata jaka ma ostatnio miejsce w przestrzeni publicznej na temat zasadności funkcjonowania straży gminnych w Polsce skłania do refleksji nad genezą i rolą tej instytucji. Krytykując straże gminne i twierdząc, że jedynie Policja powinna dbać o...