bezpieczeństwo morskie

  • Współczesne bezpieczeństwo morskie

    by - Cze 25, 2015
    Analizując problematykę współczesnego wymiaru bezpieczeństwa na akwenach morskich, warto wyjaśnić pojęcia bezpieczeństwa morskiego. Poprzez bezpieczeństwo morskie należy rozumieć subiektywną, sumaryczną ocenę poziomu zagrożeń odnoszącą się do działalności ludzkiej na akwenach morskich. Jest efektem zarówno technologicznej, proceduralnej, jak i osobowej...