Korniłow

  • Geneza i skutki rewolucji październikowej

    by - Sie 5, 2014
    Obserwując wydarzania za wschodnią granicą i zadając sobie pytanie o rolę Rosji w konflikcie, da się zauważyć tęsknotę pewnych grup społecznych i elit rządowych w tym kraju za potęgą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Za zalążek ZSRR...
  • Upadek caratu w Rosji i podstawy ideologiczne komunizmu

    by - Lip 16, 2014
    Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, był komunistycznym państwem obejmującym obszar wschodniej Europy oraz północnej i środkowej Azji. Zanim jednak doszło do jego utworzenia, w Rosji rozegrały się dramatyczne  i burzliwe wydarzenia. Upadek rządzącego od wieków caratu dał...