Fot. por. Błażej Łukaszewski, st. chor. Artur Walento/12SDZ / Źródło: www.zoom.mon.gov.pl

To tylko ćwiczenie

Dzisiaj w wytypowanej jednostce wojskowej rozpoczęto ćwiczenie mobilizacyjne z powołaniem uzupełnień (żołnierzy rezerwy) w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Ćwiczenie prowadzone jest zgodnie z ?Planem kontroli gotowości bojowej i mobilizacyjnej w Siłach Zbrojnych na 2015 rok? i wynika z potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych.

Rozpoczęte dziś przedsięwzięcie stanowi najwyższy stopień kontroli gotowości mobilizacyjnej i bojowej. Choć odbywa się ?tu i teraz?, nie należy go wiązać z bieżącymi wydarzeniami polityczno-militarnymi. Jest to kolejny etap planistycznego i organizacyjnego przygotowania dowódców jednostek wojskowych do sprawnego przeprowadzenia mobilizacyjnego rozwinięcia ich jednostek, a wnioski posłużą doskonaleniu systemu mobilizacyjnego SZ RP.

Przedsięwzięcie szkoleniowe pozwoli na praktyczne sprawdzenie wybranych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Dotyczy to także wybranych Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień, na których spoczywa zadanie zabezpieczenia procesu powoływania żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych. Umożliwi również sprawdzenie nowych procedur kierowania mobilizacją, obowiązujących w resorcie obrony narodowej.

Natychmiastowe stawiennictwo, które w przypadku tego ćwiczenia dotyczy kilkuset rezerwistów, oznacza, że po odebraniu karty powołania mają oni obowiązek stawić się w jednostce, gdzie są mundurowani, wyposażani i włączani w jej strukturę, po czym rozpoczną szkolenie umożliwiające im zgranie się z żołnierzami służby czynnej (zawodowymi).

Wśród celów tego działania jest również sprawdzenie współdziałania i współpracy terenowych organów administracji wojskowej z administracją szczebla samorządowego oraz centralnego. Przeprowadzane ćwiczenie jest krótkotrwałe i rozgrywa się wyłącznie na terenie koszar wybranej jednostki.

Poprzednio takie ćwiczenie przeprowadzono siedem lat temu, ale począwszy od tego, rozpoczętego dziś, sprawdziany takie odbywać się będą cyklicznie w ramach szkolenia rezerw. W ciągu całego roku na ćwiczenia obowiązkowe żołnierzy rezerwy planuje się powołać około 12 tysięcy rezerwistów.

RZECZNIK PRASOWY
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
płk Jacek SOŃTA

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.