Logo IPN. Źródło: Wikimedia Commons (domena publiczna)
Logo IPN. Źródło: Wikimedia Commons (domena publiczna)

Zmiany w IPN. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W myśl  ustawy poszerzony zostanie zakres jego działalności oraz zmieniony zostanie sposób wyboru prezesa. Ponadto zlikwidowana zostanie Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, której część zadań przejmie IPN.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 29 kwietnia, a Senat nie wniósł poprawek [1].

Jedną ze zmian jest rozszerzenie zakresu czasowego objętego działaniami IPN (odtąd będzie to okres od 8 listopada 1917). Poza tym wprowadzone zostaną zmiany organizacyjne. Radę Instytutu zastąpi 9-osobowe Kolegium złożone z osób powołanych przez Sejm, Senat oraz Prezydenta. Odtąd prezes IPN będzie powołany przez Sejm za zgodą Senat na wniosek Kolegium. Powstanie Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Przy IPN zostanie też stworzona Baza Materiału Genetycznego ofiar represji totalitarnych czy czystek etnicznych. Zlikwidowany zostanie także zbiór zastrzeżony.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, niektóre zmiany wejdą w życie po upływie 60 dni.

>>> Przeczytaj: Tekst ustawy <<<


Źródło: pap.pl, sejm.gov.pl

Komentarze