mon.gov.pl
mon.gov.pl

Oficjalna strona internetowa Obrony Terytorialnej RP „online”

Od dziś na oficjalnej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej swoje funkcjonowanie rozpoczęła podstrona Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Jej zawartość dedykowana jest wszystkim tym, którzy są zainteresowani ideą obrony terytorialnej. Przydatne i wiarygodne informacje znajdą tam przede wszystkim osoby zainteresowane służbą w nowym rodzaju sił zbrojnych.

Jak czytamy na oficjalnej podstronie oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie 2?6 letniego kontraktu w ramach WOT. W pierwszej kolejności mają zostać ukompletowane kadry dowódczej w nowo tworzonych jednostkach. Dlatego też resort umożliwia obecnie nabór kandydatów na szkolenie oficerskie na potrzeby korpusu oficerskiego WOT. Nabór właściwy do WOT ma rozpocząć się natomiast na przełomie 2016/2017 r.
Cyklicznie aktualizowane zakładki mają zawierać także informacje na temat postępów w tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Znajdziemy tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz informacje dla pracodawców, gdyż jednym z zasadniczych założeń funkcjonowania nowego rodzaju wojsk jest uniknięcie kolizji obowiązków potencjalnych ochotników z ich pracą zawodową.
Przypomnijmy, iż zasadniczym zadaniem WOT ma być współudział w obronie terytorium RP z innymi rodzajami sił zbrojnych oraz wojskami sojuszniczymi. Analizując dorobek organizacji zbrojnej innych państw i przykłady historyczne, tego rodzaju formacje w czasie ewentualnej wojny mogą realizować zadania takie jak między innymi: obrona istotnych rubieży i punktów, prowadzenie działań opóźniających na drugorzędnych kierunkach, obrona obiektów infrastruktury krytycznej, udział w działaniach przeciwdesantowych i przeciwdywersyjny przeciwdywersyjnych, poszukiwawczo-ratowniczych oraz pracach inżynieryjnych. Komponent terytorialny ma pełnić również istotne funkcje w czasie pokoju. Wojska Obrony Terytorialnej powinny zapewnić niezwłoczne i wszechstronne wsparcie dla władz cywilnych i społeczeństwa w obliczu klęsk żywiołowych, katastrof technicznych i innych zagrożeń niemilitarnych. Ponad to obrona terytorialna może wnieść zasadniczy wkład w powszechne wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
Zaangażowanie obywateli w tworzenie WOT powinno przyczynić się także do wzmocnienia solidarności społecznej oraz uwrażliwiania Polaków na stale wzrastające znaczenie kompetencji w sferze bezpieczeństwa i obronności. Ten ostatni postulat ma zostać zrealizowany przy zauważalnym udziale organizacji proobronnych, które mają stanowić istotny element systemu obronnego państwa. Zasadność powołania komponentu terytorialnego była od dawna przedmiotem ożywionej dyskusji zarówno wśród środowisk wojskowych, jak i cywilnych. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza zaś agresywne poczynania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, wzmocnienie potencjału obronnego Polski wydaje się wysoce uzasadnione.
Wyraźna intensyfikacja wysiłków w kierunku utworzenia WOT nastąpiła wraz z podpisaniem w kwietniu bieżącego roku przez obecnego Ministra Obrony Narodowej – Antoniego Macierewicza koncepcji obrony terytorialnej.
W lipcu powołano natomiast Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, które przed końcem 2017 roku ma zostać przekształcone w Dowództwo Obrony Terytorialnej z siedzibą w Warszawie.
Resort szacuje, iż cały system obrony terytorialnej kraju zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku.Szczegółowy zakres zadań stawianych przed WOT oraz inne pożądane informacje na ich temat od dziś możemy znaleźć pod adresem: http://mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.