W 2025 roku polski system obrony powietrznej dysponować ma 8 bateriami zestawów Patriot / Źródło: Wikimedia Commons

Polska kupi zestawy rakietowe Patriot

Rząd przyjął rekomendację Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczącą wyboru zestawu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot w ramach programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Tomasz Siemoniak został upoważniony do wynegocjowania oraz zawarcia w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej umowy międzyrządowej z USA.

Na podstawie wyników zakończonej fazy analityczno-koncepcyjnej związanej z pozyskaniem Przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu ? WISŁA oraz po przeprowadzeniu w resorcie obrony narodowej szczegółowych analiz informacji i propozycji uzyskanych od rządów Francji i USA, Minister Obrony Narodowej przedstawił Radzie Ministrów rekomendację pozyskania tych zestawów w trybie umowy międzyrządowej. Analizy dokonano na podstawie czterech kryteriów: parametry taktyczno-techniczne, udział przemysłu polskiego w programie, współpracę wojskową (w tym działania w ostatnim roku), inne korzyści polityczne.

Zamówienie dotyczące pozyskania systemu WISŁA zostało uznane za istotne z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa i równolegle do negocjacji umowy dostawy rozpoczną się negocjacje warunków umowy offsetowej. Zagwarantuje ona udział polskiego przemysłu obronnego w realizacji dostaw, a także umożliwi transfer nowoczesnych technologii i know-how do polskich przedsiębiorstw o znaczeniu gospodarczo ? obronnym. Celem tego transferu technologii i know-how będzie zbudowanie w Polsce potencjału produkcyjnego i serwisowego umożliwiającego utrzymania zestawów w całym cyklu ich życia.

Raytheon przyjął z zadowoleniem wybór przez Polskę systemu Patriot w celu spełnienia wymogów obrony przeciwrakietowej. Jesteśmy gotowi by w pełni sprostać oczekiwaniom polskiego rządu, przemysłu i sił zbrojnych, tak aby zrealizować długofalowe cele tego ważnego  programu, który ma strategiczne znaczenie dla interesów bezpieczeństwa narodowego Polski – Dan Crowley, prezes Raytheon Integrated Defense System

Postępowanie w ramach programu Wisła prowadzone było w trybie negocjacji z dwoma oferentami. Nie rozpisano natomiast procedury przetargowej. Wcześniej realizowany był dwuetapowy dialog techniczny. W pierwszej fazie procedury uczestniczyło 14 podmiotów. Drugi etap odbył się w 2014 roku, z udziałem Konsorcjum, którego liderem był Polski Holding Obronny, współpracującego z MBDA i Thales, koncernu Raytheon, MEADS International oraz izraelskiej agencji rządowej SIBAT.

Po zakończeniu dialogu technicznego do dalszego etapu postępowania zakwalifikowane zostały koncern Raytheon z systemem Patriot oraz konsorcjum Eurosam, złożone ze spółek MBDA i Thales, oferujące zestawy SAMP/T. W komunikacie MON podkreślano, że zakwalifikowane systemy miały między innymi być operacyjne i znajdować się na uzbrojeniu państw NATO.

Nie są znane szczegóły ofert, jakie złożyły poszczególne podmioty uczestniczące w postępowaniu. MON nie ujawnił również wymagań taktyczno-technicznych, dotyczących przyszłego systemu obrony powietrznej. Z dostępnych informacji wynika jednak m.in., że zestaw miał w założeniu się charakteryzować zdolnością do zwalczania celów w pełnym zakresie kątów, sieciocentrycznością i możliwością rażenia pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że oferta francuska obejmowała m.in. rozmieszczenie w Polsce dwóch zestawów SAMP/T w krótkim czasie po podjęciu decyzji, a także udział krajowych przedsiębiorstw w opracowaniu docelowego systemu (m.in. w odniesieniu do pocisków Aster 30 Block 1NT, jak i stacji radiolokacyjnej wykrywania i śledzenia celów powietrznych). Z kolei przedstawiciele Raytheon deklarowali, że w pierwszym etapie Polska miałaby otrzymać zestawy Patriot PAC-3+, a docelowo dla Sił Zbrojnych miałby zostać przygotowany system Patriot NG, ze zmodyfikowanym radarem AESA zapewniającym pokrycie w zakresie 360 stopni oraz nowym niskokosztowym pociskiem przechwytującym LCI, który miałby być opracowany we współpracy z krajowym przemysłem.

Przyjęty tryb pozyskania zestawów WISŁA wynika bezpośrednio z realizacji priorytetów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozwoli na przyspieszenie wyboru strony umowy dostawy i ograniczy ryzyko przedłużania procedury wyboru dostawcy w trybie konkurencyjnym, co w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych jest szczególnie niekorzystne.

Planuje się pozyskanie 8 baterii Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej WISŁA do roku 2025. W celu zapewnienia tymczasowej zdolności w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej planuje się pozyskanie 2 baterii w ciągu 3 lat od podpisania umowy.  Oferta Stanów Zjednoczonych została uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i realizacji zobowiązań sojuszniczych. Zestawy PATRIOT są używane w kilkunastu krajach.

Źródło: MON, defence24.pl

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.