Powstaje film o Kazimierzu Leskim – superszpiegu z AK

Na początku grudnia rozpoczęto prace nad fabularyzowanym dokumentem poświęconym postaci Kazimierza Leskiego ? żołnierza Armii Krajowej, który w przebraniu niemieckiego generała wykradł plany Wału Atlantyckiego. Premierę filmu zapowiedziano na 19 października 2016 roku.

Inżynier – pilot – superszpieg – Powstaniec warszawski

Kazimierz Leski urodził się w 1912 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Mechaniczny Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektroniki. W 1936 roku wyjechał na kontrakt do Holandii, gdzie pracował w stoczniach. Był m.in. współprojektantem łodzi podwodnych ORP „Orzeł” i ORP „Sęp”, budowanych na zamówienie Polskiej Marynarki Wojennej.

W wojnie obronnej 1939 r. brał udział jako pilot. Jednak już 17 września został zestrzelony przez Sowietów i wzięty do niewoli. Dzięki niezwykłemu sprytowi udało mu się zbiec z miejsca osadzenia. Włączył się do polskiej organizacji wywiadowczej Muszkieterzy. Następnie, po jej rozwiązaniu, przeniesiony do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do II Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej. Zajmował się wywiadem komunikacyjnym i kontrwywiadem, a także tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachodnim.

Kazimierz Leski ps. „Bradl” wielokrotnie podróżował po Zachodniej Europie pod fałszywymi tożsamościami. Jednym z najbardziej znanych tożsamości Leskiego był niemiecki gen. Julius von Hallman. To właśnie po  tym nazwiskiem polski szpieg wykradł planu niemieckich umocnień na zachodzie Europy – Wału Atlantyckiego.

Leski do końca wojny nie został przez Niemców rozpracowany. Przez ten okres używał bardzo wielu pseudonimów: „37”, „Bradl”, „Leon Juchniewicz”, „Karol Jasiński”, „Juliusz Kozłowski”, „gen. Julius von Hallman”, „gen. Karl Leopold Jansen”, „Pierre” oraz „Jules Lefebre”. W powstaniu warszawskim walczył jako dowódca kompanii batalionu Miłosz. Za męstwo został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i 3-krotnie Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji uciekł z kolumny jenieckiej. Należał także do drugiej konspiracji.

Po wkroczeniu sowietów do Polski rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej, jednakże cały czas utrzymywał kontakt z podziemiem niepodległościowym. W lipcu 1945 roku został aresztowany przez Urząd bezpieczeństwa. W procesie I Komendy WiN sąd skazał go na 12 lat więzienia. Wyrok zmniejszono do sześciu lat. Jednakże po odbyciu kary Kazimierza Leskiego skazano ponownie na 10 lat ?za współpracę z okupantem?. Zwolniony został w 1955 r., a dwa lata później został zrehabilitowany. Zmarł w 2000 roku w Warszawie.

Reżyserką filmu jest Małgorzata Brama, specjalizująca się w filmach historycznych.  Przy swoich produkcjach często  współpracowała z BBC czy Chanell History. Autorka znana jest głównie z filmów o Powstaniu Warszawskim, a w szczególności z trzyczęściowej opowieści ?Radosław? o Janie Mazurkiewiczu. Film dokumentalny o Kazimierzu Leskim powstaje na zlecenie Związku Powstańców Warszawskich.

Źródło: http://filmstart.pl/index.php/2015/12/08/kazimierz-leski-fabularyzowany-dokument-o-superszpiegu-ak/

Autorem tekstu jest Rafał Pawłowski z portalu Filmstart.pl. Za wszystkie nieporozumienia przepraszamy.

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.