Fot. Piotr Derlik

Powstaje film o zapominanym Wyklętym

Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię  i Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci pojęły się nakręcenia filmu dokumentalno-fabularnego o zapomnianym żołnierzu wyklętym Tomaszu Wójciku ps. Tarzan. Produkcja ma na celu ukazać historię partyzanta działającego na terenie ziemi świętokrzyskiej.

Tematyka antykomunistycznego podziemia w ostatnich latach bardzo się spotęgowała. Jednak w historii Polski jest wielu zasłużonych bohaterów, którzy w świadomości społecznej pozostają nieznani, Tomasz Wójcik ps. Tarzan jest jednym z nich.

Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci od lat stara się przywracać pamięć o lokalnym bohaterze. Stąd pomysł, aby w porozumieniu z zaprzyjaźnioną Fundacją Odzyskajmy Naszą Historię  poświęcić mu film. Taki projekt da według producentów możliwość szerszego propagowania prawdy o Tarzanie, gdyż wokół jego legendy zrodziło się wiele kłamstw. Jednym z najczęściej powtarzanych niedomówień jest informacja o tym, że Wójcik nie miał nic wspólnego z Narodowymi Siłami Zbrojnymi.

Rys biograficzny

Fot. Piotr Derlik

Tomasz Wójcik Tarzan urodził się w 1908 roku w Zawichoście nad Wisłą obok Sandomierza. Służbę wojskową odbył w 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. Tomasz Wójcik był kawalerzystą w stopniu wachmistrza. Przed II wojną brał udział w zawodach hipicznych w Belgii, był objeżdżaczem koni w kadrze olimpijskiej.

Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. wrócił do matki do Zawichostu, gdzie założył gręplarnię. Na terenie Zawichostu Wójcik zorganizował samodzielny oddział, który liczył ponad 30 partyzantów, jego członkami byli także kawalerzyści. Wachmistrz Tomasz Wójcik przyjął partyzancki pseudonim „Tarzan” od imienia swojego ulubionego konia.

W latach 1939-1943 Tomasz Wójcik był dowódcą Placówki ZWZ-AK w Zawichoście. W 1942 przeszedł z grupą żołnierzy do NOW. Po jej scaleniu z AK, pozostał w utworzonych Narodowych Siłach Zbrojnych. W wyniku umowy por. cc. Jana Piwnika ?Ponurego? i rtm. cc. Leonarda Zub-Zdanowicza ?Zęba? z NSZ oddział ?Tarzana? 8 IX 1943 r. podporządkował się i wszedł w skład Zgrupowań Partyzanckich AK ?Ponury?.

Zimą 1943/44, gdy oddziały były rozformowane, ?Tarzan? z grupą ludzi dołączył do oddziału AK ?Barwy Białe? ppor. Konrada Suwalskiego ?Mruka?, który również sympatyzował z NSZ. Najsłynniejszą akcją oddziału ?Tarzana? było zlikwidowanie ośmiu żołnierzy Wermachtu w tym gen. por. Kurta Rennera 25 sierpnia 1943 r.. Jako ciekawostkę można wspomnieć, iż kiedy 8 września 1943 r. „Tarzan” zameldował się „Ponuremu” na Wykusie wraz ze swoim oddziałem, stanął przed Piwnikiem w zdobycznym płaszczu niemieckiego generała.

>>> Czytaj także: Brawurowa akcja cichociemnego Jana Piwnika <<<

Ułani ?Tarzana? pod jego dowództwem stworzyli zwiad konny Zgrupowania ?Ponurego?, a pozostali partyzanci zostali wcieleni do Zgrupowania ppor. Eugeniusza Kaszyńskiego ?Nurta?.

W piątek 7 lipca 1944 r. oddział pozostawiony bez dowódcy, który wraz z dwoma kolegami udał się do sąsiedniej wsi Brzustowa, został zaatakowany przez liczne siły niemieckie Zaskoczeni partyzanci pomimo walki nie mieli szans na wygraną. Śmierć poniosło 37 partyzantów, czterem udało się schronić w klasztorze Sióstr Szarytek. Załamany Wójcik nigdy pogodził się ze stratą oddziału, ukrywał się przed agenturą UB wciąż się przemieszczał. Ostatecznie powziął zamiar ucieczki na Zachód, do strefy amerykańskiej, gdzie otrzymał sorty mundurowe amerykańskiej żandarmerii wojskowej MP. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych do ciotki.

Zginął w nieznanych okolicznościach 8 lipca 1951 r. w Chicago w USA.

O filmie

Fot. Piotr Derlik

W filmie znajdą się wypowiedzi  historyków  Piotra Gontarczyka oraz Leszka Żebrowskiego, rodziny oraz świadków, którzy pamiętają Tomasza.

Patronat nad produkcją objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych  i profesor Jan Krzysztof Żaryn. W projekt zaangażował się również zespół historyczno-patriotyczny Forteca.

Produkcja nie ma charteru komercyjnego. Inicjatorzy nie czepią z niego żadnych korzyści finansowych. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dofinansowanie to tylko 15 tysięcy złotych i nie jest to niestety kwota, która jest w stanie pokryć wszystkie koszty filmu.

Jeśli zależy Ci na krzewieniu prawdy o narodowych bohaterach  możesz wspomóc inicjatywę wpłacając pieniądze na konto:

92 2490 0005 0000 4530 2663 5014

Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię

ul. Kobylaki 59, Ćmińsk

26-085 Miedziana Góra

Twórcy filmu dziękują za wszelkie wsparcie i pomoc.

Fot. Piotr Derlik