Realizacja doktryny Komorowskiego

To zdumiewające, że gen Stanisław Koziej, szef BBN, straszy Polaków. Jest to działanie nieodpowiedzialne, zwłaszcza że takie teorie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. A nawet gdyby miały, urzędnik państwowy tej rangi nie ma prawa tak się publicznie wypowiadać. Jako szef BBN powinien powiedzieć społeczeństwu, jak polska armia jest przygotowana do wojny, skoro już sam ja zapowiada.

Kto zreformował system dowodzenia, który eksperci oceniają jako nieporozumienie? Kto zredukował polską armię do wymiaru stadionowego? Kto stworzył NSR i teraz go reformuje, w sposób urągający zdrowemu rozsądkowi, przeciwko czemu protestuje SG WP? Kto przestał szkolić rezerwy w liczbie wystarczającej do uzupełnienia etatu wojennego? Kto zlikwidował system mobilizacji rezerw? Kto zniszczył Obronę Terytorialną? Kto zakupywał wyrzutnie propagandowe… ? Kto…? Kto w końcu jest tym szefem BBN?!

Retoryka straszenia społeczeństwa polskiego wojną jest nie na miejscu. Czy my się damy komukolwiek przestraszyć? Na pewno nie gen. Packowi, bo powinniśmy budować zupełnie inne podejście do tego zjawiska, jakie może nam zagrażać – stwierdził gen. Skrzypczak. – Przede wszystkim budujmy zaufanie do naszych żołnierzy” – dodał. Muszę zauważyć że generał Skrzypczak to żołnierz liniowy a nie biurkowy jak gen. Koziej i gen Pacek.

?Składa się mnóstwo deklaracji a jednocześnie obcina się budżet, tworzy się struktury typu Narodowe Siły Rezerwowe, które tak naprawdę do niczego się nie nadają? ? mówi z kolei gen. Polko.

Żołnierze NSR podczas jednego ze szkoleń / Źródło: Wikimedia

Żołnierze NSR podczas jednego ze szkoleń / Źródło: Wikimedia

Zbyt dużo jest nieporozumień i niedomówień w ocenie naszej armii. Tak naprawdę nie wiadomo jaka jest jej siła bojowa? Skoro nie wiadomo, należy podejrzewać że nie jest najlepiej i ww. generałowie mają racje. Jako społeczeństwo, mamy prawo żądać oceny możliwości obronnych Polski, przygotowanej przez BBN.

Jak pokazał chociażby raport NIK-u, wojskowy sprzęt się starzeje. ?W większości jednostek sprzęt był przestarzały, eksploatowany od ponad 20 lat. W siłach zbrojnych pogłębiał się proces zużycia eksploatacyjnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego? ? czytamy w raporcie. Kontrolerzy zwracali wtedy uwagę na niewystarczającą liczbę żołnierzy rezerwistów w Narodowych Siłach Rezerwowych. Od tamtej pory niewiele się w tej kwestii zmieniło.

Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przygotowywana jest koncepcję działań zwiększających strategiczną odporność Polski na agresję. To czynnik odstraszania potencjalnego agresora. Proponowane rozwiązania uwzględniają m.in. wnioski z obecnego kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Z koncepcją, 8 bm., zapoznali się przedstawiciele klubów i kół poselskich.  Z koncepcji przedstawionej przez BBN wynika, że organizowanie działań przeciwdywersyjnych oraz działań nieregularnych na terytorium zajętym przez przeciwnika powinno być realizowane przez Wojska Specjalne. To oznacza odejście od przedstawionej kilka tygodni temu przez zespół prof. gen. Packa propozycji reformy Narodowych Sił Rezerwowych. Zakładała ona udział żołnierzy NSR w takich działaniach.

BBN w drugim roku kryzysu na Ukrainie dopiero przygotowuje koncepcję….! Zapewne za 5 lat będzie ją realizował. Po roku prac nad reformą NSR, BBN stwierdza, że to wojska specjalne, a nie NSR mają prowadzić działania przeciwdywersyjne! Koncepcje komendanta AON gen Packa diabli wzięli, jak prognozował SG WP! Ile jeszcze takich trupów wypadnie z szafy? Może słusznie gen. Koziej straszy Polaków wojną, wiedząc w jakim stanie jest system obronności państwa. Przecież to BBN opracował doktrynę Komorowskiego.

Jest jeszcze jedno, podstawowe pytanie na które gen Koziej powinien odpowiedzieć, zanim jeszcze raz będzie próbował straszyć Polaków: kto jest w Polsce Naczelnym Wodzem na wypadek wojny? Jeżeli takiego wodza nie ma to po co w ogóle mówić o wojnie?

Szef BBN straszy wojną a jak na razie wojsko przygotowuje się do wielkiej defilady w Warszawie. W Święcie Wojska Polskiego 15 sierpnia będzie uczestniczyło niemal 700 żołnierzy, ponad 130 pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz blisko 50 śmigłowców i samolotów. Wśród nich m.in. czołgi Leopard 2A5 z 11LDKPanc. Putin zobaczy i się przestraszy. Doktryna Komorowskiego, opracowana przez gen. Kozieja jest realizowana w praktyce!!!

Źródło fot.: Wikimedia Commons

Absolwent Wydziału Zarządzania UW, studia techniczne WSOWŁ, studia podyplomowe Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa. Oficer operacyjny w SG WP, Szef Oddziału operacyjnego w MNF-I (USA) w Bagdadzie, attache obrony w Kuwejcie (2006-2010).