Konkurs z Wydawnictwem Poznańskim

Rozpoczynamy kolejny konkurs, tym razem organizujemy go wraz z Wydawnictwem Poznańskim. Do wygrania są trzy egzemplarze książki Tadeusza Zubińskiego ?Błękitna Dywizja?. Gdy 22 czerwca 1941 roku Trzecia Rzesza zaatakowała Związek Radziecki, w żadnym kraju w Europie nie było takich przejawów radości, jak w Hiszpanii. Ambasada niemiecka w Madrycie została zasypana lawiną telegramów z gratulacjami, a w Barcelonie tysiące uradowanych mieszkańców wyległo na ulice, aby zamanifestować swoją radość przed konsulatem niemieckim. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym wystarczy odpowiedzieć na trzy krótkie pytania i wysłać odpowiedź na e-mail: konkursy@nowastrategia.org.pl.

Pytania:

1. W skład której Armii wchodziła „Błękitna Dywizja”?

2. Który numer „porządkowy” otrzymała „Błękitna Dywizja” ?

3. Po repatriowaniu dywizji do Hiszpanii część jej żołnierzy kontynuowała walkę z Sowietami w niemieckich mundurach. Jaką wówczas nazwę nosiła Dywizja ?

Zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu domowego oraz odpowiedzi na wszystkie 3 pytania należy przesłać na adres mailowy ? konkursy@nowastrategia.org.pl do 1 kwietnia 2016 r. Po zakończeniu konkursu wylosujemy wśród wszystkich zgłoszeń zawierających prawidłowe odpowiedzi dwójkę zwycięzców.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez portal Nowa Strategia i Wydawnictwo Poznańskie.
2. Sponsorem nagród, w postaci książki (3 egzepmlarze) Błękitna Dywizja Tadeusza Zubińskiego jest Wydawnictwo Poznańskie.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania można przesyłać w dniach od 16 marca 2016 r. ?  1 kwietnia 2016 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na skrzynkę mailową konkursy@nowastrategia.org.pl odpowiedź na pytanie oraz podać swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji i administracji serwisów wymienionych w punkcie 1-2.
8. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytanie, w ciągu max 3 dni od zakończenia konkursu.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez redakcję i administrację w/w serwisów jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.