Siedziba Europejskie Jednostki Współpracy Sądowej w Hadze. Jest organem Unii Europejskim i ma za zadanie ułatwić międzynarodową współpracę w zakresie zwalczania przestępstw na terytorium państw członkowskich. Źródło: Wikimedia Commons
Siedziba Europejskie Jednostki Współpracy Sądowej w Hadze. Jest organem Unii Europejskim i ma za zadanie ułatwić międzynarodową współpracę w zakresie zwalczania przestępstw na terytorium państw członkowskich. Źródło: Wikimedia Commons

Portugalczyk zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa

W ubiegłym tygodniu w Rzymie doszło do operacji włoskich służb bezpieczeństwa, które dokonały zatrzymania dwóch osób – Portugalczyka i obywatela Federacji Rosyjskiej. Podstawą do aresztowania był zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu.

Sklep Urodzeni Patrioci

Portugalska służba DCIAP (Central Criminal Investigation and Penal Action Department) odpowiedzialna za sprawy związane ze zwalczaniem korupcji i działalnością kontrwywiadowczą w toku prowadzonych czynności dochodzeniowo-rozpoznawczych zebrała materiał dowodowy obciążający obywatela Portugalii o działalność szpiegowską na rzecz „wywiadu zagranicznego obcego państwa”. Ponieważ podejrzany znajdował się poza granicami kraju, ale wciąż na terytorium Unii Europejskiej, portugalskie władze zwróciły się o pomoc do agencji Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej) i do włoskich służb specjalnych. Dzięki sprawnej biurokratycznej współpracy i płynnemu przepływowi informacji doszło do skoordynowanych działań wymierzonych w podejrzanego o szpiegostwo. Wystawiony europejski nakaz aresztowania oraz list gończy pozwolił włoskim służbą na zatrzymanie obywatela Portugalii i Federacji Rosyjskiej przebywającym w Rzymie.

Oficjalna informacja przekazana przez Europejską Jednostkę Współpracy Sądowej nie precyzuje kim dokładnie byli zatrzymani przez włoskie służby specjalne. Według medialnych doniesień, Portugalczyk miał być oficerem pracującym w portugalskich strukturach bezpieczeństwa i miał mieć dostęp do wrażliwych danych związanych z działalnością NATO i Unii Europejskiej. Istotne informacje przekazywał prowadzącemu go oficerowi wywiadu Federacji Rosyjskiej w zamian za korzyści finansowe.

Jeżeli doniesienia o tym, że zatrzymany Portugalczyk był oficerem wywiadu, to istotny jest fakt dokonania zatrzymania własnego funkcjonariusza na terytorium innego państwa. Przesłanek takiego postępowania mogło być kilka, a wśród nich:

– „Przedterminowe” odwołanie portugalskiego oficera z delegatury lub przerwanie pełnionych przez niego obowiązków mogło wzbudzić niepokój zarówno samego podejrzanego, który był świadomy swojego postępowania, jak i prowadzącego go oficera „obcego wywiadu”, co w konsekwencji mogło doprowadzić do uruchomienia procedur alarmowych (zerwanie kontaktu, likwidacja potencjalnego materiału dowodowego czy wręcz ucieczka) i niepowodzenia całej operacji;

– Operacja przeprowadzona w miejscu pełnienia obowiązków przez podejrzanego stwarzała okazję do przyłapania Portugalczyka i obywatela Federacji Rosyjskiej na gorącym uczynku. Dzięki temu możliwe było uchronienie przed „spaleniem” i dokonanie rewizji skrzynek oraz lokali kontaktowych, a więc rozszerzenie materiału dowodowego i zwiększenie szansy na ustalenie zakresu informacji przekazywanych obcemu wywiadowi.

Portugalskie władze decydując się na zaangażowanie w operację zewnętrznych instytucji, w tym obcą służbę specjalną i organ organizacji międzynarodowej, musiały się liczyć z możliwością przecieku lub komplikacjami wynikającymi z różnych systemach prawnych oraz innych procedur wewnętrznych poszczególnych podmiotów. Komunikat wydany przez Eurojust pokazuje jednak, że całą operację przeprowadzono bardzo sprawnie, podkreślając bezproblemową współpracę między państwami i instytucjami międzynarodowymi. Możliwe, że to był główny argument za tym, aby sprawa ujrzało światło dzienne.

Zarówno Portugalia, Włochy jak i Federacja Rosyjska nie ustosunkowały się oficjalnie do całej sprawy.

Komentarze

Najpopularniejsze posty