Fot. do.wp.mil.pl.

Priorytety Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w 2017 roku

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) opublikowało komunikat prasowy przedstawiający jego priorytety w bieżącym roku. Jak wynika z notki prasowej w 2017 roku planowanych jest ponad 200 ćwiczeń i szkoleń w układzie narodowym i międzynarodowym w kraju i za granicą oraz szkolenie dla blisko 40 tysięcy żołnierzy rezerwy.

Jak wyjaśnia komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w szkolenie zostaną zaangażowane wszystkie rodzaje sił zbrojnych; wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne oraz powstająca obrona terytorialna. Wraz z oddziałami Wojska Polskiego na poligonach w kraju będą ćwiczyć pododdziały armii państw sojuszniczych oraz partnerskich. Polscy żołnierze wezmą udział także w ćwiczeniach i szkoleniach poza granicami kraju.

Głównym przedsięwzięciem szkoleniowym będzie planowane na wrzesień ćwiczenie pod kryptonimem Dragon-17. /Fot. DG RSZ

Głównym przedsięwzięciem szkoleniowym będzie planowane na wrzesień ćwiczenie pod kryptonimem Dragon-17. /Fot. DG RSZ

Pierwsza połowa 2017 roku ma wiązać się m.in z 3 dużymi ćwiczeniami taktycznymi prowadzonymi w wymiarze międzynarodowym: Bison Drawsko (czytaj także: Bison Drawsko 2017: Holendrzy będą ćwiczyć na poligonie w Drawsku Pomorskiem), Baltops (czas: czerwiec, miejsce: Szczecin, Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce, Morze Bałtyckie) oraz ćwiczenie Saber Strike (czas: czerwiec, miejsce: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu). Poza wyżej wymienionymi ćwiczeniami, żołnierze Wojska Polskiego wezmą udział w cyklu wspólnych szkoleń i ćwiczeń z amerykańską Pancerną Brygadową Grupą Bojową ABCT (ang. Armored Brigade Combat Team) oraz z Batalionową Grupą Bojową, która przybędzie do Polski w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (eFP ? ang. Enhanced Forward Presence).

Jak informuje DG RSZ, głównym przedsięwzięciem szkoleniowym samego dowództwa jak i podległych jednostek Wojska Polskiego będzie  zaplanowane na drugą połowę września ćwiczenie taktyczne o kryptonimie Dragon-17 (czytaj także: Koncepcja Koncepcja ćwiczenia Dragon-17 zatwierdzona) – głównym ćwiczącym będzie 12 Dywizja Zmechanizowana, a w roli kierownika ćwiczenia wystąpi Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. W ćwiczeniach tych, oprócz żołnierzy zawodowych, powołanych żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy wojsk obrony terytorialnej i organów administracji państwowej, wezmą udział także organizacje pro-obronne – ich komponenty mają zostać zaangażowane w wybrane epizody ćwiczenia. W tegorocznej edycji ćwiczeń Dragon (takie ćwiczenia organizowane są w systemie cyklicznym, co 2 lata – przyp. red.) planowany jest znaczący udział wojsk z krajów członkowskich NATO i państw partnerskich. Miejscem ćwiczeń mają być nie tylko poligony wojskowe ale praktycznie teren całego kraju.

W 2017 roku planuje się także kontynuację polsko ? amerykańskiego szkolenia lotniczego Aviation Detachment – odbywającego się w bazach lotniczych w Powidziu i Poznaniu – oraz polsko ? kanadyjskiego Maple Detachment – odbywającego się w ośrodkach poligonowych w Drawsku Pomorskiem, Dębie i Wędrzynie). Ponadto w 2017 roku Wojsko Polskie będzie kontynuować działania w ramach Połączonej Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej JMTG-U na Ukrainie. W ramach szkolenia poza granicami kraju polscy żołnierze wezmą udział m.in. w organizowanym przez Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych w Europie (USAEUR) ćwiczeniu Saber Guardian oraz w międzynarodowym ćwiczeniu morskim Northern Coasts na Bałtyku.

Rezerwy

Jednym z głównych priorytetów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, oprócz ćwiczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym jest oczywiście szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny. W 2017 roku, w jednostkach i centrach szkolenia, w ramach trzech turnusów służby przygotowawczej planuje się przeszkolić ponad 12 tys. ochotników na potrzeby korpusu szeregowych. W ramach pierwszego tegorocznego turnusu, od stycznia szkoli się 3,8 tys. żołnierzy, kolejni ochotnicy stawią się do służby w maju i we wrześniu br.

W tym roku odbędą się także dwa turnusy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów: w lutym i w lipcu pięciomiesięczne szkolenie w szkołach podoficerskich w Dęblinie, Poznaniu i w Ustce rozpocznie 100 ochotników (czytaj także: MON: Ochotnicy ruszają do koszar). W 2017 roku, Dowództwo Generalne planuje także powołać około 16 tysięcy żołnierzy rezerwy na ćwiczenia obowiązkowe. W ćwiczeniach rotacyjnych w jednostkach wojskowych bezpośrednio podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, weźmie udział ponad 12 tysięcy żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Źródło: DG RSZ – Szkolenie 2017

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.