Święto Policji

Dziś przypada Święto Policji, ustanowione przez  ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej 21 lipca 1995 przy okazji nowelizacji Ustawy o Policji. W przeddzień obchodów Święta w Komendzie Stołecznej Policji odbywa się zazwyczaj uroczystość wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe. W formacji tej na straży bezpieczeństwa publicznego czuwa przeszło 100 tysięcy funkcjonariuszy.

Święto wyraża uznanie dla policjantów za ich pracę oraz pamięć o poległych na służbie. Tym samym  jest ono okazją do złożenia wieńców i wiązanek przed tablicami i pomnikami poświęconymi pamięci funkcjonariuszy poległych na służbie.  Policja jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją odpowiedzialną za utrzymywania bezpieczeństwa publicznego.  Obecnie Policję tworzą funkcjonariusze służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Funkcjonariusze na służbie. / policja.pl

Funkcjonariusze na służbie. / policja.pl

Policjantom w realizacji ich ustawowych zadań przysługują specjalne uprawnienia i przywileje  m.in. prawo legitymowania, zatrzymywania osób, przeszukiwania osób i pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.  Zatrzymaniami  wysokiego ryzyka oraz reagowaniem na incydenty o charakterze terrorystycznym zajmują się doskonale uzbrojeni i specjalistycznie wyszkoleni policyjni antyterroryści. Z roku na rok Policyjne kadry zasilają coraz lepiej wykształceni młodzi ludzie.

Łódzki SPAP doskonali techniki podejścia do obiektu w elemencie. / http://www.policja.pl

Łódzki SPAP doskonali techniki podejścia do obiektu w elemencie. / http://www.policja.pl

Z okazji Święta życzymy wszystkim Policjantom spokojnej służby i wszystkiego dobrego!

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.