Jan Karol Chodkiewicz

  • Bitwa pod Chocimiem

    by - Wrz 30, 2015
    We wrześniu 1621 roku Rzeczpospolita stoczyła bitwę z przeważającymi siłami tureckimi. Zwyciężyła, pomimo klęski poniesionej rok wcześniej pod Cecorą i śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Przygotowania do wojny Po nieudanej wyprawie na Mołdawię roku 1620, zakończonej rozbiciem...
  • Bitwa pod Kircholmem

    by - Wrz 26, 2015
    Było to jedno z największych zwycięstw w historii polskiej wojskowości ? zwycięstwo, które nie zostało wykorzystane....Read More