Podpisanie współpracy przez rektora Akademii MW kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta i prezesa Thales Polska Pawła Piotrowskiego

Thales i Akademia Marynarki Wojennej podpisały porozumienie o współpracy

2 marca 2015 roku firma Thales oraz Akademia Marynarki Wojennej podpisały porozumienie o współpracy. Umowa dotyczyć będzie zarówno wspólnego kształcenia przyszłych kadr Marynarki Wojennej jak i wspólnych projektów z zakresu obronności morskiej. W ramach porozumienia przewidziana jest m.in. organizacja wspólnych konferencji w Polsce i za granicą, wydawanie wspólnych publikacji naukowych oraz realizacja programów stażowych.

Thales jest światowym liderem technologicznym na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa. W 2014 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 13 miliardów euro, zatrudniając 61 000 pracowników w 56 krajach. Dzięki 20 000 inżynierów i naukowców, Thales ma unikalną zdolność do projektowania, tworzenia i wdrażania urządzeń, systemów i usług, które spełniają najbardziej złożone wymogi bezpieczeństwa.

Zakres współpracy naukowo-badawczej obejmie działania mające na celu kształcenie oraz doskonalenie umiejętności przyszłych inżynierów i specjalistów, którzy będą stanowić trzon kadry Marynarki Wojennej RP. Konsultacje i wymiana doświadczeń, organizacja seminariów i konferencji poświęconych potrzebom gospodarki morskiej oraz nowoczesnym technologiom, a także wydawanie wspólnych publikacji naukowych mają przyczynić się do wdrażania nowych, skutecznych rozwiązań.

?Nawiązanie współpracy z Akademią Marynarki Wojennej to dla nas ogromny zaszczyt. Stawiamy kolejny krok w kierunku kształcenia i doskonalenia specjalistycznych kadr w Polsce. Dzięki współpracy będziemy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dotyczącą m.in. systemów pola walki, tzw. battle management system, czy zarządzania bezzałogowcami we współpracy z siłami morskimi? podkreśla prezes Thales Polska, Paweł Piotrowski.

Komentarze

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.