W Oleśnicy powstanie lotniczy ośrodek naukowo-badawczy

Szef MON Tomasz Siemoniak podczas swojej poniedziałkowej wizyty na Politechnice Wrocławskiej podpisał list intencyjny w sprawie realizacji projektu budowy ogólnouczelnianego centrum naukowo-badawczo-rozwojowego pod nazwą Lotniczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Politechniki Wrocławskiej na terenie byłego lotniska w Oleśnicy.

Ministerstwo Obrony Narodowej od dawna utrzymuje dobre relacje z Politechniką Wrocławską za sprawą podpisanego w 2013 roku ?Porozumienia o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych?, której przewodniczącym jest rektor uczelni ? prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski.

Ośrodek ma być wykorzystany między innymi do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w dziedzinie budowy i eksploatacji bezzałogowych aparatów latających. Wpisuję się to w obecne wysiłki modernizacyjne wojska, które planuje pozyskać tego typu sprzęt. Jak podkreśla Minister – „Nie ma wojska bez techniki. Modernizując armię, chcemy angażować polski przemysł i naukę.”

Badania w centrum mają być prowadzone w oparciu o nowoczesne certyfikowane laboratoria w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki przy wykorzystaniu dostępu do infrastruktury lotniskowej. Jest to niewątpliwie pozytywny krok w kierunku rozwoju narodowego zaplecza naukowego w dziedzinie BSL.

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.