/Fot. Straż Graniczna | www.strazgraniczna.pl

Wojsko Polskie wesprze Straż Graniczną

W dniu 12 stycznia br. Komenda Główna Straży Granicznej i Ministerstwo Obrony Narodowej zawarły porozumienie o współdziałaniu w zakresie wymiany informacji i produktów geograficznych. W ramach tej umowy Straż Graniczna będzie mogła korzystać z m.in. map topograficznych wykorzystywanych przez Wojsko Polskie.

W czwartek, w dniu 12 stycznia br. w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy z Ministerstwem Obrony Narodowej a Strażą Graniczną o współdziałaniu w zakresie wymiany informacji i produktów geograficznych. Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej porozumienie podpisał Szef Geografii Wojskowej Wojska Polskiego płk Sławomir Jakubiuk, natomiast, ze strony Straży Granicznej ? Komendant Główny Straży Granicznej płk Marek Łapiński.

Podpisanie porozumienia o współdziałaniu w zakresie wymiany informacji i produktów geograficznych. /Fot. Izabela Bajda | Komenda Główna Straży Granicznej

Podpisanie porozumienia o współdziałaniu w zakresie wymiany informacji i produktów geograficznych. /Fot. Izabela Bajda | Komenda Główna Straży Granicznej

Jak wynika z zawartego w czwartek porozumienia, obie jego strony zgodziły się i zobowiązały do współdziałania w zakresie wymiany informacji oraz przekazywania i udostępniania materiałów geodezyjnych i kartograficznych, a także danych i informacji geograficznych w postaci analogowej (papierowej) i cyfrowej, służących obronności i bezpieczeństwu państwa. Ponadto jak wyjaśnia komunikat prasowy Komendy Głównej Straży Granicznej, formacja ta uczestniczy w coraz większym wymiarze w działaniach planistycznych, ćwiczeniach oraz misjach prowadzonych przez Sojusz Północnoatlantycki (NATO). Możliwość wykorzystywania map oraz danych topograficznych znajdujących się na wyposażeniu Wojska Polskiego ? spełniających wszelakie standardy stawiane przez NATO ? pozwala zatem na usprawnienie pracy naszych pograniczników.

Źródło: Straż Graniczna – Porozumienie z MON

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.