Zmarł gen. Stanisław Burza-Karliński

Z przykrością informujemy, iż wczoraj, w wieku 94 lat, zmarł generał Stanisław Burza-Karliński. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do sowieckiej niewoli w okolicach Lwowa, skąd uciekł i powrócił do swych rodzinnych stron, gdzie jeszcze w 1939 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. Od 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim ?Burza?, który został włączony w struktury 25 pp AK.

Gen. Stanisław Burza – Karliński ps. „Burza” urodził się w 1921 roku w Dąbrowie k. Ręczna w rodzinie chłopskiej. Uczęszczał do Wojskowej Szkoły Zawodowej dla Małoletnich w Śremie. W czasie wojny obronnej w 1939 r. walczył w ramach 52. pułku piechoty. Pod Lwowem dostaje się do sowieckiej niewoli, skąd ucieka i wraca w rodzinne strony, gdzie wstępuje do formującej się Służby Zwycięstwu Polski. Następnie, w ramach Związku Walki Zbrojnej, do 1941 r. dowodził konspiracyjnym kursem podchorążych piechoty, by następnie zostać komendantem rejonu. W latach 1941-42 organizował Związek Odwetu na terenie obwodu piotrkowskiego i radomszczańskiego. Od grudnia 1942 r. organizował drużyny dywersyjne w Inspektoracie Piotrków.

W listopadzie 1943 r. utworzył Oddział Partyzancki „Burza”, który walczył w ramach 25 pułku piechoty Armii Krajowej. Brał udział m. in. w walkach z Niemcami pod Stefanowem (wrzesień 1944 r.), w rozbiciu komunistycznego więzienia w Piotrkowie oraz w największej bitwie stoczonej z oddziałami sowieckimi pod Majkowicami w 1945 r. Później był zastępcą Obszaru Pomorskiego organizacji Wolność i Niezawisłość.

Na skutek zdrady został aresztowany przez komunistów i został skazany na dwukrotną karę śmierci, którą po amnestii zamieniono na 15 lat więzienia. Wyszedł po 10 latach. Następnie aktywnie działał w różnych organizacjach społecznych, kombatanckich oraz w Kongresie Polonii Kanadyjskiej.

Od 2007 roku Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego. Od sierpnia 2007 roku w stopniu generała brygady. Odznaczony wieloma odznaczeniami w tym Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari. Stanisław Burza – Karliński jest autorem książki pt. „W burzy dziejowej. Wspomnienia 1939-45”.

Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w czwartek w gm. Ręczno.

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.