Źródło: Grafika Patriotyczna

Zmarł żołnierz NSZ i AK

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł, w Montrealu 25 listopada 2013 roku w wieku lat 91  inżynier, plut. pchor. Leszek Missala ps. „Miszczak?. Pogrzeb odbędzie się 7-go grudnia 2013 r. na cmentarzu ?National Field of Honour? w Montrealu o czym zawiadamiają towarzysze broni zmarłego.

Leszek Missala ps. „Miszczak? – dowódca plutonu i instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie. Żołnierz powstania warszawskiego 1944 roku w plutonie 233, Zgrupowanie ?Żbik?, II Obwód AK ?Żywiciel?.

Po wojnie ukończył studia na Wydziale Inżynierii w Belgii (Uniwersytet Katolicki w Louvain) z dyplomem mgr. inż. Mechanika. Następnie studiował na Uniwersytecie w Liege, na Wydziale Aeronautyki, gdzie otrzymał dyplom mgr. inż. Konstrukcji Lotniczych. W Montrealu pracował w biurach projektów jako konsultant (miedzy innymi przy budowie Place Ville Marie). W 1968 r wrócił do Belgii, aby na Uniwersytecie Katolickim w Louvain po czterech latach otrzymać doktorat w dziedzinie Nauk Technicznych. Do przejścia na emeryturę pracował w Montrealu w swoim zawodzie jako doradca.

Przez cały czas pobytu w Kanadzie brał czynny udział w życiu społecznym Polonii Montrealskiej. W latach 1954-57 należał do ZHP; uczestniczył w budowie Ośrodka Harcerskiego „Gniezno” w Laurentydach. Był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Kanadzie. Po roku 1957 ograniczył swoją działalność do spraw kombatanckich, będąc członkiem i kilkakrotnie prezesem Koła AK w Montrealu; delegatem Koła do Kongresu, oraz wielokrotnie brał udział w różnych Komisjach Kongresu i Stowarzyszenia Weteranów Polskich im. J. Piłsudskiego. Zajmował się również pomocą dla niesprawnych członków Polonii, wożąc ich do lekarzy i pomagając im załatwiać codzienne sprawy.

Leszek Missala / Źródło: http://sawsrodnas.ca/

Leszek Missala / Źródło: http://sawsrodnas.ca/

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Medalem Promemoria, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Źródło: http://nsz.com.pl

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.