Konkurs „Akcja Burza”

Wspólnie z Oficyną Wydawniczą RYTM przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania będą 3 egzemplarze książki Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944 pod red. Krzysztofa Komorowskiego.

Co zrobić aby wygrać nagrody? Nic trudnego? wystarczy poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania i wysłać e-mail na adres: [email protected]:

1. Jaka organizacja powstała na mocy rozkazu gen. Stefana Roweckiego Grota nr 84 Uporządkowanie odcinka walki czynnej?

2. Jaki kryptonim posiadała operacja wojskowa prowadzona przez oddziały Armii Krajowej, której celem było samodzielne oswobodzenie Wilna z rąk okupanta niemieckiego?

3. Proszę podać imię i nazwisko osoby z poniższej fotografii, a także określić jaką funkcję pełnił w Powstaniu Warszawskim:

 

Zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu domowego oraz odpowiedzi na wszystkie 3 pytania należy przesłać na adres mailowy – [email protected] do 27 września 2014 r. Po zakończeniu konkursu wylosujemy wśród wszystkich zgłoszeń zawierających prawidłowe odpowiedzi trójkę zwycięzców.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez portal Nowa Strategia i wydawnictwo RYTM.
2. Sponsorem nagród, w postaci książki Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944 pod red. Krzysztofa Komorowskiego jest Oficyna Wydawnicza RYTM.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania można przesyłać w dniach od 19 września 2014 r. ? 27 września 2014 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na skrzynkę mailową [email protected] odpowiedź na pytanie oraz podać swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji i administracji serwisów wymienionych w punkcie 1-2.
8. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytanie, w ciągu max 3 dni od zakończenia konkursu.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez redakcję i administrację w/w serwisów jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.