Dawna Stocznia Szczecińska w 2011 roku. / fot. Wikimedia Commons (CC BY 3.0 PL).

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przejęła Stocznię Szczecińską Nową

Kontrolowany przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ) S.A., Fundusz Inwestycyjny MARS przejął, za równowartość 101,5 mln PLN od Towarzystwa Finansowego Silesia, kapitał będącej w stanie upadku Stoczni Szczecińskiej Nowej. Poinformowali o tym, w dniu 23 stycznia br., ministrowie Antoni Macierewicz i Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek, 23 stycznia br. podczas wizyty w Szczecinie Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki ogłosili, że kontrolowany przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ) S.A., Fundusz Inwestycyjny MARS za równowartość 101,5 mln PLN przejął od Towarzystwa Finansowego Silesia kapitał będącej w stanie upadku Stoczni Szczecińskiej Nowej (znanej obecnie pod nazwą Szczeciński Park Przemysłowy ? przyp. red.). Informację ogłoszono na terenie dawnej stoczni podczas konferencji prasowej pt. ?Konsolidacja polskiego przemysłu stoczniowego?. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, dokapitalizowała Polską Grupę Zbrojeniową S.A., która zakupiła akcje Szczecińskiego Parku Przemysłowego.

Jak powiedział minister Macierewicz, Fundusz Inwestycyjny MARS przejmie 100% udziałów w Szczecińskim Parku Przemysłowym i włączy odbudowywaną Stocznię Szczecińską do potencjału polskich stoczni. Dodał, że powstaje w ten sposób największa z grup stoczniowych na Bałtyku i w Europie, a Ministerstwo Obrony Narodowej jest żywotnie zainteresowane jak najszybszym otwarciem tej stoczni.

Z kolei jak podkreślił minister Morawiecki, inwestycja to ważny krok w kierunku utworzenia największej w Polsce, i jednej z największych w Europie, grupy stoczniowej:

To kolejny krok mający na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Po podpisaniu w lipcu ubiegłego roku przez Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski SA umowy dotyczącej finansowania budowy pierwszych od 15 lat dwóch polskich promów, przyszedł czas na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia, wynikającego wprost z naszej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Arkadiusz Siwko, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. powiedział, że:

Ta operacja umożliwi wygenerowanie efektu synergii gospodarczej w ramach MARS FIZ, która ukierunkowana będzie na rewitalizację działalności stoczniowej w Szczecinie. Inwestycja pozwoli również na pozyskanie aktywów i kompetencji, niezbędnych do budowy polskich promów pasażerskich. To przedsięwzięcie istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Stąd obecność Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym projekcie. Niewykluczone, że infrastruktura Szczecińskiego Parku Przemysłowego może stanowić zaplecze techniczne przy realizacji projektów, dotyczących produkcji oraz modernizacji okrętów dla Sił Zbrojnych RP.

Fot. Twitter via @ChlopikMariusz.

Fot. Twitter via @ChlopikMariusz.

Z kolei Minister Gospodarki Morskiej Marek Gróbarczyk powiedział dla Radia Szczecin w programie „Rozmowy pod krawatem” tego samego dnia, że formalna umowa ws. przejęcia stoczni została podpisana w piątek, 20 stycznia br.:

Silesia sprzedała czy przekazała Stocznię Szczecińską do Funduszu Inwestycyjnego MARS, który teraz jest największym funduszem skupiającym wokół siebie przemysł stoczniowy w Europie. I to jest dla nas najistotniejsze. W piątek została podpisana umowa, a dziś nastąpią przelewy finansowe, także dzisiaj ten proces zostanie dokończony.

Jak powiedział Gróbarczyk, następnym krokiem będzie budowa zamówionych przez Polską Żeglugę Bałtycką (PŻB) S.A. promów, z których koszt jednego z nich to około 100 milionów EUR.

Produkcja w Stoczni Szczecińskiej Nowej S.A. została wstrzymana w 2009 roku po decyzji Komisji Europejskiej, która uznała, że dofinansowanie w formie pomocy publicznej przez ówczesny rząd PO-PSL stoczni w Gdyni i Szczecinie, było niezgodne z prawem unijnym. Majątek stoczni sprzedano, a 4.500 pracowników zwolniono.

Fundusz Inwestycyjny MARS, a właściwie MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. MARS FIZ działa od drugiej połowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (i pod jej nadzorem). Fundusz zarządza portfelem większościowych udziałów akcji w 14 spółkach niepublicznych. Pośród nich znajdują się spółki z sektora remontu i budowy statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, producent kotłów energetycznych oraz spółki, których głównymi aktywami są nieruchomości. Podstawowym celem Funduszu, zgodnie z jego statutem, jest wzrost wartości posiadanych aktywów, realizowany m.in. poprzez wdrożenie projektów inwestycyjnych i naprawczych w spółkach portfelowych. Aktywa Funduszu podlegają systematycznej kwartalnej wycenie przeprowadzanej przy udziale zewnętrznego audytora i pod nadzorem banku depozytariusza. W trakcie ostatniej wyceny (20.12.2016 r.) wartość aktywów netto MARS FIZ wyniosła 1,038 mld PLN.

Źródła:

mon.gov.pl: Minister obrony narodowej w Szczecinie

mr.gov.pl: Kolejny krok w konsolidacji przemysłu stoczniowego w Polsce

radioszczecin.pl: Gróbarczyk: Stocznia Szczecińska wraca do Szczecina [WIDEO]

mstfi.pl: MARS FIZ

Czytaj także:

Stocznia Marynarki Wojennej nawiązała współpracę z Saabem

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Raytheonem, Autosanem i PGZ S.A.

Wstępne porozumienie PGZ S.A. z Saabem ws. budowy okrętów wojennych

PGZ chce zatrudnić 60.000 osób do 2030 roku

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.