Problemy i zagadnienia obronności Polski do 2040 roku

Rzeczpospolita Polska znajduje się w szczególnie trudnym położeniu geograficznym pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Federacją Rosyjską. Doświadczenie historyczne pokazują, że głównymi zagrożeniem dla Polski były Niemcy i Rosja oraz ich współdziałanie. Obecnie nie ma zagrożenia ze strony Niemiec. Natomiast istnieje cała gama zagrożeń dla niepodległości i niezależności Polski, a także zagrożenia przejściowe dla bezpieczeństwa Polski. Są trzy podstawowe zagrożenia: zaborcza i imperialna polityka Rosji, zagrożenie utraty suwerenności ekonomicznej oraz zagrożenie terroryzmem. Zagrożeniem wewnętrznym jest brak zrozumienia dla potrzeb obronności przez elity polityczne oraz brak spójnego planu i wizji rozwoju sił zbrojnych.

Zagrożenie imperialną polityką Rosji

Rosja po upadku ZSRR miała olbrzymie problemy wewnętrzne, przestarzałą armię opartą na poborze oraz przestarzały przemysł zbrojeniowy. Do tego dochodziła słabość państwa i rodzącej się demokracji. Od czasu dojścia do władzy Władimira Putina Federacja Rosyjska odbudowuje przemysł korzystając z dobrej koniunktury na surowce energetyczne. Kupuje i transferuje nowoczesne technologie do swojej gospodarki nabywając je w legalny lub mniej legalny sposób. Zwiększa wydatki na obronność. Natomiast ostatnie wydarzenia spowodowały wzrost poparcia dla mocarstwowych ambicji Władimira Putina.

Zagrożenie militarne ze strony Rosji dla terytorium Polski nie istnieje w obecnej chwili, ale brak stabilności i nieprzewidywalność działań Rosji może to szybko zmienić. Podstawowym zagrożeniem jest groźba rosyjskiej interwencji w obronie Rosjan w Państwach Bałtyckich i wciągnięcie Polski do wojny w obronie sojuszników, aczkolwiek wątpliwe jest aby Rosja dokonała inwazji na terytorium Polski. Natomiast realne są groźby uderzeń lotniczych i rakietowych na newralgiczne obiekty w Polsce oraz blokada morska Polski przez Flotę Bałtycką. Pomoc sojusznicza szłaby przez Polskę i taki scenariusz jest wielce prawdopodobny jeśli dojdzie do interwencji w Państwach Bałtyckich.

Środki zaradcze jakie musi podjąć Polski rząd to przyspieszenie budowy Tarczy Polski, a tymczasowo dzierżawa od US Navy dwóch niszczycieli rakietowych klasy Burke (mogą zwalczać rakiety balistyczne, także o krótkim zasięgu, a także całe spektrum zagrożeń morskich). Kolejnym środkiem byłoby sformowanie Eskadry Myśliwskiej MW odpowiedzialnej za osłonę powietrzną MW oraz jednostek rakietowych podobnych do Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, zwiększenie sił przeciwminowych i ZOP. Zbudowanie lotnisk polowych w celu ochrony Sił Powietrznych. Rozpoczęcie szkoleń rezerw na większa skalę niż NSR, a także stworzenie systemu wojsk terytorialnych oraz rozśrodkowanie zapasów i sprzętu WP w wielu miejscach.

Kolejnym zagrożeniem ze strony Rosji i bardzo realnym jest uzależnienie gospodarcze Polski, zwłaszcza poprzez uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych przy równoczesnym zbudowaniu systemu dostaw gazu i ropy do Europy Zachodniej z pominięciem Polski oraz wykupieniu strategicznych firm w Polsce (co uzależniłoby Polskę od Rosji w sferze gospodarczej, a rosyjskie firmy uzyskałyby dostęp do wielu nowoczesnych technologii oraz dostęp do unijnego rynku zbytu bez możliwości zastosowania sankcji wobec rosyjskich firm).

 Zagrożenie utraty suwerenności ekonomicznej

Podobne zagrożenie istnieje ze strony Chin, ale tutaj jest ono ograniczone, w minimalnym stopniu jest również ze strony Niemiec oraz innych państw. Dodatkowym zagrożeniem jest przejęcie wielu firm strategicznych przez obcy kapitał, dotyczy zwłaszcza firm  telekomunikacyjnych, banków. Kolejną kwestią jest upadek gospodarki morskiej (w tym stoczni) i słabość przemysłu zbrojeniowego oferującego wiele nowoczesnych produktów ale nie mającego odpowiedniego wsparcia promocyjnego ze strony władz Polski (zakupy WP nie wystarczą do utrzymania rentowności firm). Należy także dbać o utrzymanie odpowiedniej ilości obiektów służby zdrowia w rękach polskich.

Zagrożenie terroryzmem

Zagrożenie terroryzmem wewnętrznym jest minimalne, chociaż mogą zdarzać się odosobnione przypadki rodzimego terroryzmu (przypadek Brunona Kwietnia), ale jest to zagrożenie minimalne. Istnieje duże zagrożenie terroryzmem islamskim, Polska jest postrzegana przez wiele grup jako agresor w Iraku i Afganistanie. Do tego radykalne grupy islamskie uważają Polskę za wiernego sojusznika USA, są problemy z niewyjaśnioną sprawą domniemanych więzień CIA w Polsce, co może doprowadzić do wzmożonej aktywności islamskich grup w Polsce i wystąpienia aktów terroryzmu. Innym zagrożeniem są ataki cyberterrorystów, zarówno w celu spowodowania określonych działań Polski, jak i w celu zdobycia informacji, technologii lub po prostu w celu zdestabilizowania funkcjonowania państwa albo w celu osiągnięcia konkretnych korzyści materialnych przez zorganizowane grupy przestępcze.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=IDByUjE_3CA]
Filmik „Polska Armia” / Źródło: Youtube (Nowa Strategia)

Tylko kompleksowe rozwiązania systemowe poparte przez główne siły polityczne mogą doprowadzić do wzrostu bezpieczeństwa Polski i zbudować system obronny na miarę zagrożeń następnego ćwierćwiecza XXI wieku oraz zapewnić stabilizację i warunki do rozwoju dobrobytu w Polsce.