Reforma służb specjalnych do uzgodnienia

Reforma służb specjalnych będzie na dniach przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Trzy dni temu MSW przesłało do konsultacji projekty nowych ustaw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza ustawa powinna w październiku trafić do Sejmu.

Funkcjonariusze ABW podczas ćwiczeń antyterrorystycznych

Funkcjonariusze ABW podczas ćwiczeń antyterrorystycznych

Proponowana reforma zakłada m.in. podporządkowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezpośrednio pod MSW, co w zamyśle autorów ma służyć lepszej bieżącej współpracy w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bardziej racjonalnemu wykorzystaniu środków budżetowych. Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne ma zostać pod nadzorem Premiera. Zmienią się również kompetencje szefa MON.

Nowe zmiany będą także precyzyjnie określić odpowiedzialność ABW, innych służb za ściganie poszczególnych rodzajów przestępstw. Nowelizacja ma zapobiec sytuacji, w której służby prowadzą działania w tych samych sprawach, a ich kompetencje niepotrzebnie dublują się. ABW ma wyspecjalizować się w zapobieganiu terroryzmowi i ochronie informacji niejawnych.

Planuje się również powołanie na podstawie zarządzenia Premiera Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Państwa. Komitet składający się z przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Szefa KPRM będzie zajmował się inicjowaniem, przygotowaniem i uzgadnianiem rozstrzygnięć Premiera w sprawach dotyczących działalności służb specjalnych.

Poniżej infografika przedstawiająca nowe zmiany w służbach autorstwa MSW:

Infografika MSW dotycząca reformy służb specjalnych

Infografika MSW dotycząca reformy służb specjalnych

Źródło: www.defence24.pl, www.msw.gov.pl

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.