Grecja

 • Co Rosja może zyskać na Grecji?

  by - lip 3, 2015
  Ostatnimi czasy po raz kolejny zrobiło się głośno o Grecji oraz kryzysie, jaki przeżywa. Wydawać by się mogło, że problem jest stricte „unijny?: jedno z państw sfery euro bankrutuje i nie jest wstanie wypłacić pieniędzy wierzycielom....
 • Kryzys ekonomiczny a budżet obronny Grecji

  by - lip 1, 2015
  Dręczona przez finansowe nieszczęścia od 2008 roku, Grecja ma wszystko, prócz możliwości spłaty pożyczek po fiasku rozmów z Unią Europejską i resztą wierzycieli. Nadal, pomimo ogromnych problemów finansowych kraj ten konsekwentnie utrzymuje pozycję jednego z liderów...
 • Bitwy morskie koło przylądka Elli (16 XII 1912 r.) i koło Lemnos (18 I 1913 r.). Część 2

  by - gru 28, 2014
  W historii wojen, pierwsza wojna bałkańska (1912-1913 r.) – podobnie jak i wojna rosyjsko-japońska (1904-1905 r.) – zajmuje miejsce szczególne, w tym ze względów militarnych. Ze względów militarnych, ponieważ angażując bardzo znaczne siły walczących stron i...
 • Bitwy morskie koło przylądka Elli (16 XII 1912 r.) i koło Lemnos (18 I 1913 r.). Część 1.

  by - gru 27, 2014
  W światowej historiografii, opierającej się bezkrytycznie tylko na źródłach greckich dominuje  przekonanie, że to Turcy zostali pokonani w bitwie koło przylądka Elli 16 grudnia 1912 r., bo nie udało im się odblokować Dardaneli. Opinia taka powielana...
 • Wielka Kolonizacja

  by - wrz 15, 2014
  Wielka Kolonizacja ? proces planowego tworzenia przez Greków (głównie z takich poleis, jak: Milet, Megara, Korynt i Chalkis na Eubei) osad o charakterze rolniczo-handlowym  na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych, zachodzący w okresie VIII-VI w. p.n.e....
 • Formowanie się poleis (IX-VI w. p.n.e.)

  by - wrz 9, 2014
  Polis (l. mng. Poleis, z j. greckiego, przypuszczalnie od ?ptolis ? miejsce warowne?. Jednakże należy pamiętać, że słowo ?polis? jest rodzaju żeńskiego) ? w starożytnej Grecji podstawowa forma życia politycznego, ukształtowana w okresie od IX do...
 • Wojny perskie (500-449/8 p.n.e.).

  by - wrz 2, 2014
  Wojny perskie był to konflikt zbrojny między Persją a Grekami o wyzwolenie greckich miast-państw w Azji Mniejszej spod panowania perskiego oraz w obronie niezawisłości państw Grecji kontynentalnej, toczący się w okresie 500-449/8 p.n.e. na lądzie i...
 • Falanga w świecie greckim

  by - lip 19, 2014
   Falanga (z gr. ?phalanx ? kłoda?) ? w starożytnej Grecji, Macedoniii państwach hellenistycznych ? zwarty, wieloszeregowy szyk bojowy ciężkozbrojnej piechoty (hoplitów), ustawiony równolegle do frontu (szyk typu linearnego), umożliwiający równoczesną walkę na całej linii; przed ciężkozbrojnymi...
 • Geneza zasady ekonomii sił

  by - lip 14, 2014
  Po krwawej i bratobójczej Wojnie Peloponeskiej (431-404r.p.n.e) hegemonię nad Grecją objęła Sparta, ale już niedługo po tym  w 395 r.p.n.e doszło do wybuchu Wojny Korynckiej. Sparta wystąpiła przeciw Atenom, Argos, Tebom, Megarze, Koryntowi i innym poleis...