Fot. MateuszEs / Źródło: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Warszawa rozbudowuje systemy alarmowania i ostrzegania ludności

Miasto Stołeczne Warszawa zamówiło wykonanie na terenie miasta nowych elementów Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Na kontrakt w formule ?zaprojektuj i wybuduj? ratusz planuje przeznaczyć 4,9 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie technicznych projektów wykonawczych i rozbudowa Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w Warszawie (SAiOL), składającego się z 24 Punktów Alarmowania (PA) 300W, zainstalowanych na słupach oświetleniowych i 30 PA 1200W zainstalowanych na budynkach, o 119 dodatkowych PA, 8 punktów pomiaru poziomu wody (PPPW), 4 zintegrowane czujniki pogodowe (ZCP), z zapewnieniem jednolitego sterowania oraz integrację nowych urządzeń z działającym już Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Miasto Stołeczne Warszawa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 4.9 mln zł. Projekt zaś realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zgodnie ze specyfiką przetargu system ma być wykonany do września 2018 rok.

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.