/Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

Wojsko kupuje nowe moździerze dla Obrony Terytorialnej

Inspektorat Uzbrojenia MON (IU MON) poinformował o przyznaniu Zakładom Mechanicznym Tarnów S.A. kontraktu na dostawę setek moździerzy LM-60D PLUTON dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – dostawy sprzętu dla nowo formowanych pododdziałów mają być realizowane w latach 2017 – 2019.

W środę, w dniu 22 lutego br. Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował tzw. ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante w sprawie zakupu moździerzy LM-60D PLUTON dla Wojsk Obrony Terytorialnej ? oznacza to, że kontrakt na zostanie udzielony, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jak wspomniano wyżej, przedmiotem postępowania uruchomionego przez Inspektorat Uzbrojenia MON jest dostawa 603 moździerzy LM-60D PLUTON kalibru 60 mm dla Wojsk Obrony Terytorialnej w latach 2017 – 2019.

Dostawy sprzętu mają być realizowane w trzech transzach: pierwsza w 2017 roku (w liczbie 135 kompletów), druga w 2018 roku (216 kompletów) i trzecia w 2019 roku (252 kompletów).

/Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

Dokumentacja wskazuje, że zamawiający, czyli Inspektorat Uzbrojenia MON, oczekuje wznowienia dostaw moździerzy LM-60D PLUTON kalibru 60 mm przez dotychczasowego wykonawcę, tj. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., który aktualnie realizuje podobny kontrakt (IU/274/VI-69/ZO/WR/DOS/SS/2013 – 108 kompletów z dostawą w latach 2014 – 2017 – przyp. red.). Zakup takich, a nie innych moździerzy wynika z unifikacji sprzętu wojskowego oraz zabezpieczenia potrzeb etatowych nowo formowanych pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Inspektorat Uzbrojenia informuje ponadto, że pozyskanie innych moździerzy prowadziłoby do powstania niekompatybilności z moździerzami LM-60D PLUTON, już wprowadzonymi i użytkowanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz nieproporcjonalnie duże trudności w ich użytkowaniu, utrzymaniu i zabezpieczeniu logistycznym. W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone Zakładom Mechanicznym Tarnów S.A. w Tarnowie, w trybie zamówienia z wolnej ręki.


LM-60D. ./Fot. zmt.tarnow.pl

LM-60D PLUTON – moździerz zaprojektowany pod koniec lat 90. XX wieku w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie w zespole kierowanym przez dr. inż. Tadeusza Świętka. Pracę nad moździerzami lekkimi kalibru 60 mm rozpoczęły się w Polsce na początku lat 1990. i prowadziły je Huta Stalowa Wola wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie.

Moździerze LM-60D przeznaczone są do użycia jako broń pododdziałów desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i piechoty górskiej do niszczenia siły żywej i środków ogniowych przeciwnika, na przeciwstokach, w wąwozach i za przeszkodami oraz w warunkach wysokiej zabudowy, niszczenia punktów obserwacyjnych i lekkich umocnień.

Ogień można prowadzić zarówno w terenie otwartym, jak również i zurbanizowanym. LM-60D przystosowane są do wykorzystywania sześciu rodzajów amunicji: O-LM60 (odłamkowej), D-LM60 (dymnej), Z-LM60 (zapalającej), S-LM60 (oświetlającej) oraz ćwiczebnej (O-LM60C i LM-PC z nabojem wskaźnikowym).

Źródło: TED – IU/13/VI-20/ZO/WROiB/DOS/Z/2017

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.