Wydłużone misje Wojska Polskiego

Wczoraj w bazie Bagram w Afganistanie odbyła się oficjalna ceremonia zakończenia polskiej misji w ramach międzynarodowej operacji ISAF. Od początku zaangażowania Polski, czyli od 2002 r., wzięło w niej udział ponad 28 tys. żołnierzy i pracowników wojska. Zakończenie działalności ISAF jest szczególnym momentem w historii udziału Wojska Polskiego w misjach pokojowych na całym świecie, albowiem była ona jednym z najtrudniejszych zadań prowadzonych w ostatnich latach.

Jednak nie jest to koniec uczestnictwa polskiej armii w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. W połowie listopada Rada Ministrów skierowała wniosek do Prezydenta RP o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support w Afganistanie. Będzie on liczył do 150 żołnierzy i pracowników wojska. Natomiast do głównych jego zadań będzie należało m.in. doradztwo afgańskim siłom bezpieczeństwa na szczeblu strategicznym i operacyjnym. Misja rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. i będzie trwać do 30 czerwca 2015 r. Na wydatki związane z użyciem kontyngentu zaplanowano w budżecie MON 32 mln złotych.

> Czytaj także: Proces przygotowania i szkolenia PKW Irak i Afganistan <

Fot. st. chor. sztab. A.Roik/COM CAM DORSZ

Fot. st. chor. sztab. A.Roik/COM CAM DORSZ

Ponadto, 2 grudnia Rząd wystąpił do prezydenta Bronisława Komorowskiego o przedłużenie misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie, Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie. Polscy żołnierze mieli zakończyć pobyt na Bałkanach 31 grudnia br., ale mają tam pozostać do 30 czerwca 2015 roku. Kontyngent będzie liczył ? tak jak dotąd ? do 300 żołnierzy i pracowników wojska. Do jego zadań należeć będzie nadzorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych, prowadzenie patroli oraz identyfikacja i neutralizacja zagrożeń bezpieczeństwa. Żołnierze PKW będą wspierać kosowską policję oraz misję Unii Europejskiej ?w działaniach na rzecz praworządności?. Ich zadaniem będzie również udzielanie pomocy humanitarnej mieszkańcom. Wydatki związane z użyciem PKW w Kosowie i byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz Bośni i Hercegowinie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wyniosą ok. 20.341,5 tys. zł. Należy również zaznaczyć, iż w Bośni i Hercegowinie, od 15 listopada 2014 r. do 12 listopada 2015 r., będzie działał Polski Kontyngent Wojskowy w ramach w operacji ALTHEA prowadzonej przez Siły UE (EUFOR). Do zadań 50 żołnierzy oraz pracowników wojska należeć będzie szkolenie i budowa zdolności wojskowych Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny, monitorowanie bezpieczeństwa oraz współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Polscy żołnierze w Bangui (RŚA) / Źródło: www.pkwrsa.wp.mil.pl

Polscy żołnierze w Bangui (RŚA) / Źródło: www.pkwrsa.wp.mil.pl

Tego samego dnia rząd wnioskował o przedłużenie pobytu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej do 15 marca 2015 r., którego obecny termin kończy się już 16 grudnia 2014 r. Wojsko Polskie bierze udział w operacji prowadzonej przez Unię Europejską ? EUFOR RCA. PKW będzie liczył ? tak jak teraz ? do 50 żołnierzy i pracowników wojska. Natomiast żołnierze będą prowadzić działania o charakterze policyjnym i wspierać lokalne siły w przeciwdziałaniu zamieszkom. Na wydatki związane z jego użyciem przeznaczono ok. 5 mln zł z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Od 12 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. cztery polskie samoloty MiG-29 z bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim będą patrolować niebo nad Litwą, Łotwą i Estonią w ramach operacji Baltic Air Policing. W misji patrolowania przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi polscy żołnierze wezmą udział już po raz szósty. Bazą PKW ?Orlik 6?, liczącego ok. 120 żołnierzy i pracowników wojska, będzie miejscowość Szawle w Republice Litewskiej.

Polskie myśliwce MiG-29 podczas Baltic Air Policing / Fot. M. Loda, Źródło: www.airpolicing.wp.mil.pl

Polskie myśliwce MiG-29 podczas Baltic Air Policing / Fot. M. Loda, Źródło: www.airpolicing.wp.mil.pl

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.