Konkurs z wydawnictwem Warbook

Rozpoczynamy kolejny konkurs, tym razem organizujemy go wraz z wydawnictwem Warbook. Do wygrania są dwa egzemplarze książki Jakuba Pawełka ?Kaukaski płomień?. Jest to trzecia książka cyklu autorskiego „Przymierze”, która, po rosyjskich stepach i irańskich pustyniach, zabiera nas na gorący Kaukaz.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym wystarczy odpowiedzieć na dwa krótkie pytania i wysłać odpowiedź na e-mail: konkursy@nowastrategia.org.pl.

Pytania:

1. Proszę podać dwa wcześniejsze tytuły książek Jakuba Pawełka należące do cyklu „Przymierze”.

2. Jak byli przez przeciwnika nazywani polscy i rosyjscy obrońcy lotniska w Jewłachu?

 

Zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu domowego oraz odpowiedzi na dwa pytania należy przesłać na adres mailowy – konkursy@nowastrategia.org.pl do 3 października 2015 r. Po zakończeniu konkursu wylosujemy wśród wszystkich zgłoszeń zawierających prawidłowe odpowiedzi dwójkę zwycięzców.

>>> Czytaj także: Recenzja książki Kaukaski Płomień Jakuba Pawełka <<<

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez portal Nowa Strategia i wydawnictwo Warbook.
2. Sponsorem nagród, w postaci książki Kaukaski płomień Jakuba Pawełka jest wyd. Warbook.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania można przesyłać w dniach od 26 września 2015 r. ? 3 października 2015 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na skrzynkę mailową konkursy@nowastrategia.org.pl odpowiedź na pytanie oraz podać swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji i administracji serwisów wymienionych w punkcie 1-2.
8. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytanie, w ciągu max 3 dni od zakończenia konkursu.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez redakcję i administrację w/w serwisów jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.