zarządzanie kryzysowe

 • Zawyją syreny ? ćwiczenie – RENEGADE/SAREX-17/I

  by - Cze 6, 2017
  Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w dniach 6-8 czerwca w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-17 zostaną przeprowadzone próby działania elementów systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Sygnały będą alarmować o potencjalnym zagrożeniu z powietrza, tudzież ataku terrorystycznego przy wykorzystaniu porwanego...
 • Zarys genezy Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Polsce

  by - Lut 1, 2016
  Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny jest wyrazem realizacji podstawowej funkcji państwa. W Polsce rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze ochrony ludności sięgają już XVII wieku. Niemniej początki tego, co współcześnie można...
 • Obieg informacji w ramach systemu zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie

  by - Sty 26, 2016
  Zarządzanie kryzysowe to ogół działań organów administracji publicznej, które mają na celu kierowanie bezpieczeństwem narodowym w taki sposób, aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym lub przejąć nad nimi kontrolę1. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę ilość...
 • Recenzja książki Pawła Frankowskiego – „Przygotowani Przetrwają -Survival Miejski”

  by - Sty 3, 2016
  Z pewnością zagadnienia podstaw przetrwania w środowisku miejskim w niesprzyjających warunkach nie są tematem w pełni wyczerpanym, zwłaszcza w rodzimej literaturze. Napisany przez Pawła Frankowskiego ?poradnik? mieści się na 352 stronach podzielonych na 6 głównych rozdziałów...
 • Rola TOAW w zarządzaniu kryzysowym

  by - Paź 26, 2015
  Ponieważ organy administracji wojskowej stanowią element administracji państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego, realizują określone w prawodawstwie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne RP stanowią środek ostateczny w rozwiązywaniu sytuacji o charakterze kryzysowym. Dlatego też realizacja...
 • Siły Zbrojne RP w zwalczaniu terroryzmu

  by - Paź 21, 2015
  Wraz z ewolucją zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa zmianom uległ również zakres stosowania instrumentu siły zbrojnej. Podczas gdy w przeszłości misja sił zbrojnych obejmowała w zasadzie wyłącznie obronę przez zagrożeniem militarnym, to współcześnie wojsko stanowi główny filar...
 • Wykorzystanie teleinformatycznych systemów zarządzania informacją w zarządzaniu kryzysowym

  by - Kwi 7, 2015
  Zarządzanie kryzysowe stanowi specyficzny rodzaj zarządzania i proces, który w obliczu współczesnej złożoności sytuacji kryzysowych niejednokrotnie wymaga zastosowania zaawansowanych rozwiązań systemowych z zakresu teleinformatyki. Tym samym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie odbiorcy problematyki zarządzania kryzysowego w...
 • Oddolna reaktywacja Obrony Terytorialnej

  by - Wrz 29, 2014
  Kryzys Ukraiński, co zrozumiałe spowodował zwiększoną aktywność nie tylko struktur rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państw i Sił Zbrojnych, lecz również trzeciego sektora. Wyrazem tego stało się chociażby utworzenie  SPON-u (Społecznego Pododdziału Obrony Narodowej) na bazie Jednostki Strzeleckiej....