Nowe samochody będą sukcesywnie zastępować eksploatowane obecnie w Siłach Zbrojnych RP ?Honkery? i jeszcze starsze UAZ469B / Źródło: Wikimedia Commons

Wojsko ogłasza przetarg na samochody terenowe kr. Mustang

W czwartek Inspektorat Uzbrojenia ogłosił postępowanie na dostawę fabrycznie nowych samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności o układzie jezdnym 4×4 znanych pod kryptonimem Mustang. Wojsko Polskie planuje w latach 2016-2022 zakup 882 samochodów, w tym 841 w wersji nieopancerzonej i 41 sztuk samochodów w wersji opancerzonej. Pojazdy te będą sukcesywnie zastępować eksploatowane obecnie w Siłach Zbrojnych RP ?Honkery?.

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem zamawiane samochody w wersji nieopancerzonej powinny posiadać dopuszczalną masę całkowitą (DMC) nieprzekraczającą 3500 kg i ładowność nie mniejszą niż 1000 kg. Ponadto nadwozie samochodów powinno być przystosowane do przewozu 8 osób plus kierowca.

Natomiast wersja opancerzona powinna być przystosowana do przewozu do 4 osób plus kierowca oraz posiadać ładowność nie mniejszą niż 600 kg. Ponadto pojazdy w wersji opancerzonej powinny posiadać opancerzenie wraz z szybami kuloodpornymi zapewniające poziom ochrony w zakresie kuloodporności nie mniejszy niż 1 według STANAG-4569, Aneks A, natomiast w zakresie odporności na detonację poziom ochrony nie mniejszy niż 1 według STANAG-4569, Aneks B. Pojazd w tej wersji powinien posiadać koła wyposażone we wkładki umożliwiające jazdę przy braku ciśnienia w ogumieniu (np. typu Run-Flat).

Wszystkie pojazdy powinny posiadać silnik o zapłonie samoczynnym, o masowym wskaźniku mocy określonym zgodnie z PN-S-02014:1994 nie mniejszym niż 35 kW/t. Muszą być również przystosowane do pokonywania brodów o głębokości co najmniej 0,5 m (bez przygotowania pojazdu) oraz nie mniej niż 0,65 m (z przygotowaniem). Jednym z warunków stawianych przez wojsko jest wyposażenie samochodów w wyciągarkę o sile uciągu nie mniejszej niż 100 procent DMC i linę długości nie mniejszej niż 25 m. Dodatkowo pojazdy muszą być zunifikowane pod względem układów przeniesienia mocy, osprzętu, wyposażenia, rozmieszczenia elementów sterowania, tablic przyrządów kontrolnych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz przyłączy instalacji elektrycznej.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie negocjacji, do których planuje się zaprosić do pięciu podmiotów. Oferty wykonawców będą oceniane według czterech kryteriów: cena (waga 80 pkt), okres gwarancji (waga 10 pkt), prześwit pojazdu mierzony zgodnie z PN-ISO-612:2006 (waga 5 pkt) oraz masowy wskaźnik mocy określony zgodnie z PN-S-02014:1994 (waga 5 pkt). Oferenci mają czas na złożenie wniosków o dopuszczenie do postępowania w terminie do dnia 8 września 2015 roku.

>>> Czytaj także: Lubelska Fabryka Ursus zmontuje samochody dla polskiego wojska? <<<

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.