Morski samolot rozpoznawczy i patrolowy CASA C-295MPA Persuader w barwach Marynarki Wojennej Chile. /Fot. Airbus

IU MON prowadzi analizy ws. morskich samolotów patrolowych

W piątek, w dniu 28 kwietnia br. Inspektorat Uzbrojenia MON (IU MON) poinformował o rozpoczęciu fazy analityczno-koncepcyjnej dotyczącej „zwiększenia zdolności do kompleksowego rozpoznania morskiego oraz zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych”. 

W piątek, w dniu 28 kwietnia br. Inspektorat Uzbrojenia MON (IU MON) poinformował o rozpoczęciu fazy analityczno-koncepcyjnej dotyczącej „zwiększenia zdolności do kompleksowego rozpoznania morskiego oraz zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych” – program ten został oznaczony kryptonimem Rybitwa. Rozpoczęcie badana rynku ma związek z planami pozyskania dla Sił Zbrojnych RP trzech „samolotów patrolowania morskiego, poszukiwania, śledzenia oraz zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym”.

Jak podaje dokument opublikowany na stronie Inspektoratu Uzbrojenia MON, realizację fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie „zwiększenia zdolności do kompleksowego rozpoznania morskiego oraz zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych” rozpoczęto w oparciu o postanowienia decyzji Nr 72 / MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie pozyskania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78. z. późn. zm.).

Rozpoczęcie fazy analityczno-koncepcyjnej stanowi szansę dla potencjalnych oferentów dla udziału w procedurze badania runku. Potencjalni oferenci mogą zgłaszać chęć do udziału w postępowaniu do dnia 31 maja 2017 roku. Organ MON podaje, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w ogłoszeniu. Jak zaznacza dokument, muszą oni posiadać zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ?Zastrzeżone? albowiem wymagania do osiągnięcia możliwości zwalczania środków pancernych i opancerzonych przez niszczyciele czołgów są opatrzone klauzulą ?Zastrzeżone?. Inspektorat Uzbrojenia zaznacza ponadto, że po przeprowadzeniu weryfikacji oraz odpowiedniej dokumentacji do wybranych ?potencjalnych oferentów? wysłany zostanie szczegółowy tekst zapytania o informację (Request For Information; RFI).

Źródło: Inspektorat Uzbrojenia

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.