?Bolszewizm- plaga XX wieku, nieszczęście Polski?- spotkanie na Targach Książki Historycznej

Komunizm w oczach Zachodu, klęska przedwojennego wywiadu w ZSRS czy paraliż polskiej polityki w starciu z Sowietami podczas II Wojny Światowej- te i wiele innych zagadnień, podjęto podczas debaty ?Bolszewizm- plaga XX wieku, nieszczęście Polski?, w ramach XXV Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie. Była to jednocześnie promocja kolejnej części ?Opowieści niepoprawnych politycznie? Piotra Zychowicza pt. ?Sowieci?.

W dyskusji oprócz autora wzięli udział prof. Sławomir Cenckiewicz oraz dr Tomasz Sommer. Stała się ona szeroką i wielopoziomową refleksją zarówno nad samym komunizmem- ideologicznym, historycznym czy społecznym, jak i krytyczną oceną państwa polskiego i jego politycznych oraz wojskowych elit w konfrontacji z wrogim systemem.

Paradoksalnie to właśnie analiza naszych błędów i ogromnej naiwności, zajęła dominujące miejsce tej części spotkania. Zaś jako generalną i najbardziej jaskrawą egzemplifikację tego katastrofalnego w skutkach zjawiska, podawano operację ?Trust?z okresu międzywojennego, która stała się swoistym paradygmatem dla służb sowieckich i ich krajów satelickich w zwalczaniu wrogich im organizacji z podbitych terytoriów.

Kolejnym niezwykle interesującym i wciąż aktualnym elementem debaty, była kwestia postrzegania komunizmu przez demokratyczne państwa Zachodu. Bezkrytyczne przyjmowanie jako pewnik narracji narzuconej przez środowiska lewicowe, w której to komunizm jest ideą niosącą wiele dobrodziejstw dla ludzkości a posiadającą jedynie w swoich dziejach pewne nadużycia oraz wypaczenia, może z polskiego punktu widzenia szokować. Jak również interpretacja wielu faktów historycznych poprzez taki oto pryzmat.

Nie można mówić o Sowietach nie wspominając o ich tajnych służbach. Dlatego też ten aspekt wywołał najbardziej ożywioną reakcję publiczności zebranej w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego. W pytaniach podnoszono pewną nielogiczność, mianowicie jak państwo które nie potrafiło wytworzyć niczego dobrego dla swoich obywateli, zdołało jednocześnie wykreować najbardziej skuteczne tajne służby na świecie?

Debata pomimo, że nie wniosła może jakichś odkrywczych szczegółów do szerokiej dyskusji na temat historii zbrodniczej ideologii, ma niewątpliwie jedną, główną zaletę. Mianowicie podchodzi do tego zagadnienia w sposób niezależny i nieskrępowany. Wprowadza do przestrzeni dyskursu historycznego w naszym kraju modus operandi polegający, jak stwierdzili sami dyskutanci, na ?niebrązowieniu? historii oraz otwartym wytykaniu polskich błędów i porażek. Taki też jest styl publicystyki Piotra Zychowicza, której to owocem jest książka ?Sowieci?.