RENEGADE KAPER '13 / wpolityce.pl
RENEGADE KAPER '13 / wpolityce.pl

Ćwiczenia międzyresortowe ?Renegade? i ?Sarex?

Wczoraj rozpoczęły się połączone ćwiczenia wojskowe ?Renegade? i ?Sarex?, które potrwają do czwartku. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie się na potencjalne zagrożenie zamachami terrorystycznymi dokonywanymi z powietrza. W ramach ćwiczeń będą także doskonalone procedury ratownicze na morzu i lądzie.

Należy spodziewać się, iż w niektórych miastach zawyją syreny alarmowe, ponieważ ćwiczenia przewidują przeprowadzenie treningu powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności. Ćwiczenie realizowane jest przez Siły Zbrojne RP we współdziałaniu z układem pozamilitarnym.

Ćwiczenia odbywają się na Bałtyku, oraz w przestrzeni powietrznej nad Małopolską, Łódzkiem, Pomorzem, Wielkopolską i Dolnym Śląskiem. Ćwiczenie ma charakter regionalny gdyż pewne jego elementy zostaną przeprowadzone nad Ukrainą, a w ćwiczeniu wezmą udział tamtejsi piloci.

Jak podkreśla rzecznik Dowództwa Operacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk. Piotr Walatek:

Przyjęty sposób prowadzenia ćwiczenia ma pozwolić na rzeczywiste działanie służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Wiąże się to z realnymi oznakami wystąpienia ataku terrorystycznego lub katastrofy (…) Zakłada on między innymi próbę dokonania ataków na ważne obiekty użyteczności publicznej z użyciem statku powietrznego opanowanego przez terrorystów, naruszenie rejonu ograniczonych lotów, powstanie na okręcie obcej bandery sytuacji zagrażającej życiu członków załogi i konieczność ich ewakuacji, prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej po katastrofie samolotu pasażerskiego.

Kierownikiem ćwiczenia jest szef sztabu Dowództwa Operacyjnego, gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. Zgodnie z Ustawą o ochronie granicy państwowej za ochronę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada Minister Obrony Narodowej[1]. W przytoczonym zakresie jego zadania realizuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy organów dowodzenia i elementów Systemu Obrony Powietrznej[2].

Śmigłowiec W-3RM Anakonda na ćwiczeniu Renegade/Sarex-15/II (fot. kmdr ppor. Czesław Cichy) / http://dlapilota.pl/

Śmigłowiec W-3RM Anakonda na ćwiczeniu Renegade/Sarex-15/II (fot. kmdr ppor. Czesław Cichy) / http://dlapilota.pl/

Dlatego też ramach ćwiczeń sprawdzana jest przede wszystkim gotowość Dyżurnej Zmiany Bojowej Centrum Operacji Powietrznych. Ponad to oceniania będzie praca Ośrodka Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego, Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego. Wojsko swoje zadanie na morzu realizować będzie z pokładu ORP ?Lech?, a w powietrzu korzystając ze śmigłowców Mi-8, W-3RM, Mi-24, dwóch samolotów F-16, transportowca C-295M. Z Polakami będzie ćwiczyć również para MiG-ów 29 należących do ukraińskich sił powietrznych.

Poza wojskiem, w ćwiczeniu uczestniczą także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz pracownicy m.in. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i GOPR. Ćwiczenia typu „Renegade” mają charakter cykliczny i odbywają się dwa razy w roku: wiosną i jesienią.

PRZYPISY

[1] Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz.U. 1990 nr 78 poz. 461.

[2] System Obrony Powietrznej – zorganizowane w określoną strukturę siły i środki wydzielone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności osłony ważnych obiektów polityczno ? administracyjnych, militarnych, infrastruktury obronnej i krytycznej oraz wojsk i ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed rozpoznaniem i atakiem z powietrza

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.