fot. kremlin.ru

Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej

Prezydent Władimir Putin wydał dekret powołujący Gwardię Narodową Federacji Rosyjskiej w miejsce Wojsk Wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jak postanowiono dekretem, Wojska Wewnętrzne MSW zostały przekształcone w Gwardię Narodową FR w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, obrony prawa i swobód człowieka i obywatela i będą od tej pory wchodzić w skład Federalnej Służby Gwardii Narodowej.

Służba ta będzie miała na celu wypracowywanie i realizację polityki państwowej oraz normatywno-prawnych regulacji w sferze działalności wojsk Gwardii Narodowej, a także w sferze obrotu bronią, działalności prywatnych firm ochroniarskich i obrony pozaresortowej.

Jak donosi The Moscow Times, Gwardia Narodowa FR przejmie m.in. zadania oddziałów specjalnych policji, takich jak OMON (Oddział Mobilny Specjalnego Przeznaczenia) i SOBR (Specjalny Oddział Szybkiego Reagowania), a dyrektor nowej Federalnej Służby będzie także naczelnym dowódcą Gwardii.

Putin ogłosił wydanie dekretu w czasie spotkania z szefem MSW, Władimirem Kołokolcewem, dotychczasowym dowódcą Wojsk Wewnętrznych MSW, gen. Wiktorem Zołotowem, dyrektorem Federalnej Służby Kontroli Leków, Wiktorem Iwanowem i pierwszym zastępcą dyrektora Federalnej Służby Migracyjnej, Jekateriną Jegorową.

Żołnierze Wojsk Wewnętrznych MSW FR podczas Defilady Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie w dniu 9 maja 2013 roku. / fot. Witalij Kuźmin (Wikimedia Commons).

Żołnierze Wojsk Wewnętrznych MSW FR podczas Defilady Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie w dniu 9 maja 2013 roku. / fot. Witalij Kuźmin (Wikimedia Commons).

Gwardia Narodowa FR, przejęła całe Wojska Wewnętrzne MSW, liczące 350 tys. żołnierzy (stan na 2016 r.) wraz z jej wyposażeniem: armatkami wodnymi ABS-40 Lawina, samochodami terenowymi UAZ-469, GAZ-2330 Tigr i GAZ-3937 Wodnik, kołowymi transporterami opancerzonymi BPM-97, BTR-70, BTR-80 i BTR-90, bojowymi wozami piechoty BMP-2, opancerzonymi wozami rozpoznawczymi BRDM-2, samochodami ciężarowymi Ural-4320 czy najnowszymi pojazdami opancerzonymi Ural-VV (czytaj więcej: Ural-VV ? nowe pojazdy dla rosyjskich wojsk MSW). Tym samym zlikwidowała formację istniejącą pod poprzednią nazwą od dnia 27 marca 1811 roku.

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.