Bezzałogowy bojowy aparat latający MQ-9 Reaper uczestniczący w operacji Enduring Freedom. (Źródło: Wikimedia Commons)

Hiszpania kupi amerykańskie drony MQ-9 Reaper

Hiszpania zakupi cztery bezzałogowe bojowe aparaty latające MQ-9 Reaper i stanie się piątym europejskim krajem, który zakupił sprzęt wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W ogłoszonym przed parlamentem budżecie ministerstwa obrony na 2016 rok zaznaczono, iż na zakup czterech dronów MQ-9 Reaper i dwóch stacji naziemnych wydzielono kwotę 25 mln ? (27 mln USD). Cały pięcioletni program bezzałogowych aparatów latających dysponuje budżetem 171 mln ?. Ministerstwo Obrony wybrało ofertę prywatnej amerykańskiej firmy General Atomics, która wypracowała porozumienie z hiszpańska firmą inżynieryjną Sener na dostawy czterech bezzałogowych bojowych aparatów latających MQ-9 Reaper, powiedział rzecznik ministerstwa.

MQ-9 Reaper, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 20 metrów, jest już używany przez Wielką Brytanię, Francję i Włochy. Zamówienia na nie złożyła Holandia. Pomimo iż bezzałogowe bojowe aparaty latające MQ-9 Reaper mogą przenosić uzbrojenie, Hiszpania pragnie zakupić nieuzbrojone wersje bezzałogowych maszyn MQ-9. Europejski przemysł obronny nie produkuje dziś dronów zwiadowczych podobnych w swoim działaniu do MQ-9 Reaper. MQ-9 to bezzałogowy aparat latający, którego długotrwałość lotu może wynosić maksymalnie 28 godzin i może osiągać maksymalną wysokość rzędu 13,700 metrów. Niemcy, Francja i Włochy zdecydowały się na wspólną inwestycję w wymiarze 60 mln EURO przeznaczoną na badania techniczne dla europejskiego projektu zaproponowanego przez Airbusa, francuski Dassault i włoski Alenia Aermacchi. Hiszpańskie ministerstwo także wyraziło zainteresowanie rozwojem europejskiego bezzałogowego aparatu latającego.

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.