Wielozadaniowy radar EL/M-2084 produkowany przez Israel Aerospace Industries (IAI) Elta Systems. (Źródło: Ministry of Defense Israel)

Kanada wybrała dostawcę systemów radarowych średniego zasięgu

Kanada kupi 10 systemów radarowych średniego zasięgu wraz z komponentem wsparcia logistycznego, a wartość to 130 mln CAD (95 mln ?). Porozumienie obejmuje wsparcie w zakresie serwisowania z możliwością wydłużenia tego okresu, co może zwiększyć wartość kontraktu do poziomu 243 mln CAD (175 mln ?). 

Koncerny zbrojeniowe Rheinmetall Kanada i Israel Aerospace Industries (IAI) Elta Systems połączyły siły w 2013 roku celem wprowadzenia na rynek zintegrowanego rozwiązania (ELM-2084) opartego na urządzeniu, jakim jest radar koncernu IAI Elta. (Źródło: Israel Aerospace Industries)

Koncerny zbrojeniowe Rheinmetall Kanada i Israel Aerospace Industries (IAI) Elta Systems połączyły siły w 2013 roku celem wprowadzenia na rynek zintegrowanego rozwiązania (ELM-2084) opartego na urządzeniu, jakim jest radar koncernu IAI Elta. (Źródło: Israel Aerospace Industries)

Kanadyjski Departament Obrony Narodowej wybrał Rheinmetall Canada jako dostawcę 10 radarów średniego zasięgu dla armii kanadyjskiej. Sprawdzone w boju radary opracowane i produkowane przez Israel Aerospace Industries (IAI) Elta Systems są zdolne do wykrywania rakiet, ognia artyleryjskiego czy moździerzy. Nowe radary będą w stanie określić punkt uderzenia oraz zlokalizować źródło ostrzału, co stanowi kluczowe znaczenie, dając armii swego rodzaju system wczesnego ostrzegania i umożliwi szybkie działanie w celu powstrzymania wroga.

Zamówienie opiewa na okres trzech lat i obejmuje zakup 10 systemów radarowych średniego zasięgu wraz z komponentem wsparcia logistycznego, a wartość to 130 mln CAD (95 mln ?). Porozumienie obejmuje wsparcie w zakresie serwisowania z możliwością wydłużenia tego okresu, co może zwiększyć potencjalną wartość kontraktu do poziomu 243 mln CAD (175 mln ?).

Trwający od 2008 roku program osiągnął końcową fazę w 2014 roku wraz z publikacją informacji o międzynarodowym przetargu, który wzbudził wielkie zainteresowanie wśród światowych koncernów zbrojeniowych, w tym Lockheed Martin, SAAB, Raytheon Canada, Thales Canada, czy zwycięskiego zespołu Rheinmetall Canada i IAI Elta Systems. Te dwa koncerny zbrojeniowe połączyły siły w 2013 roku celem wprowadzenia na rynek zintegrowanego rozwiązania opartego na urządzeniu, jakim jest radar koncernu IAI Elta.

Przy wyborze zespołu Rheinmetall-IAI jako dostawcy dziesięciu radarów średniego zasięgu i komponentu wsparcia logistycznego, oczekuje się, że program osiągnie początkową gotowość operacyjną w czerwcu 2017 roku, a całkowitą sprawność uzyska do końca 2017 roku. Zespół Rheinmetall-IAI ogłosił, że obie firmy będą realizować program transferu technologi w pełnej zgodności z niedawno ogłoszoną strategią zamówień publicznych w dziedzinie obronności, co pozwoli na utworzenie nowych lokalnych miejsc pracy i zdolności do pobudzenia wzrostu gospodarczego Kanady.

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.