źródło-mon.gov.pl

Minister obrony Łotwy przybywa z wizytą

Na zaproszenie ministra obrony narodowej, Antoniego Macierewicza przybył do Polski Raimonds Bergmanis, szef łotewskiego MON. Celem rozmów były kwestie związane z przyszłym szczytem NATO w Warszawie, wzmacnianiem ,,wschodniej flanki”, kooperacji przemysłów obronnych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Spotkanie odbyło się w siedzibie MON i był to kolejny ,,przystanek politycznych przygotowań” do tegorocznego szczytu NATO, na którym Polska będzie dążyła do przerzucenia sił Sojuszu na tereny bardziej zagrożone agresją oraz wzmocnienia państw bałtyckich wraz z nią samą. Po spotkaniu obaj ministrowie przedstawili swoją opinię na ten temat:

Podczas spotkania bardzo szczegółowo omawialiśmy sprawę współdziałania, także przed szczytem NATO, wspólnego prezentowania podstawowych kwestii związanych z trwałą, wysuniętą obecnością sił NATO na wschodniej flance. Mamy tutaj w pełni wspólne stanowisko. Podjęliśmy decyzję o wspólnej prezentacji naszego stanowiska, a także podjęliśmy decyzję o współpracy naszych przemysłów obronnych i współdziałaniu w ramach technologii obronnych, zbrojeniowych. Ta współpraca, która dzisiaj została zdecydowana, będzie miała istotny wpływ na  skuteczną obronę flanki wschodniej, zarówno krajów bałtyckich i Polski, jak i, mam nadzieję, dla całego NATO ? powiedział po spotkaniu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Jak zauważył minister Macierewicz, ta wizyta jest pierwszym wyjazdem zagranicznym Bergmanisa w roli niedawno wybranego ministra obrony narodowej, co zapewnia  spotkaniu szczególny wymiar.  Sam gość poinformował, że miejsce nie było przypadkowe, a on sam bardzo cieszył się z powodu zaproszenia:

Współpracujemy na płaszczyźnie bilateralnej, ale także w wymiarze regionalnym, dlatego rozmawialiśmy dziś o różnych aspektach współpracy w wymiarze bilateralnym i regionalnym.  Mówiliśmy o tym, jak wielką i strategiczną rolę odegra nadchodzący szczyt NATO, który odbędzie się w Warszawie. Będzie miał on ogromną rolę, zarówno jeśli chodzi o zapewnienie w sposób długoterminowy bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, ale również jeśli chodzi o wiarygodność sojuszu. Cieszę się, że nasze kraje mają wspólne stanowisko i mówią jednym głosem w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa ? powiedział minister obrony Łotwy.

Na koniec spotkania wystąpienia przedstawiciel Łotwy podziękował Polsce za aktywność w ramach Sojuszu, a w szczególności w misji Baltic Air Policing, która zapewnia ochronę powietrzną wszystkim państwom bałtyckim, polskimi słowami ,,dziękuję bardzo?.