Amerykańscy żołnierze szkolący irackie siły zbrojne, Irak 2011 r. / Źródło: Wikimedia Commons
Amerykańscy żołnierze szkolący irackie siły zbrojne, Irak 2011 r. / Źródło: Wikimedia Commons

NATO rozpoczyna szkolenie irackich żołnierzy na terenie ich państwa

Początkiem lutego br. Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął szkolenie irackich żołnierzy na terenie ich państwa. Celem pięciotygodniowego kursu będzie opanowanie metod zwalczania improwizowanych ładunków wybuchowych. Samo szkolenie jest efektem decyzji podjętych podczas warszawskiego szczytu, na którym zapowiedziano przeprowadzanie ćwiczeń także bezpośrednio w Iraku, nie tylko w sąsiednich państwach.

W niedzielę 5 lutego br. Sojusz Północnoatlantycki oficjalnie rozpoczął misję szkoleniową w Iraku skierowaną do sił zbrojnych tego państwa. W trwającym pięć tygodni kursie, prowadzonym przez sojuszniczych ekspertów, weźmie udział około 30 irackich żołnierzy. Celem szkolenia będzie nauka metod zwalczania improwizowanych ładunków wybuchowych (ang. Improvised Explosive Device, IED)1. Według informacji ?The Wall Street Journal?, w szkolenie zaangażowanych będzie od 10 do 17 ekspertów z NATO2.

Szkolenie w samym Iraku jest skromne, ale znaczące, i wierzę, że NATO zarówno może, jak i powinno zrobić więcej. To jest początek i później to ocenimy, rozpoczniemy pracę z sojusznikami i zobaczymy co więcej możemy zrobić ? stwierdził sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg3.

Logo Centrum Szkoleniowego Operacji Specjalnych Króla Abdullaha / Źródło: SM KASOTC, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KASOTC_Official_Logo.png

Logo Centrum Szkoleniowego Operacji Specjalnych Króla Abdullaha / Źródło: SM KASOTC, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KASOTC_Official_Logo.png

Rozpoczęcie szkolenia na terytorium państwa irackiego jest efektem decyzji podjętych na szczycie NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. Postanowiono wtedy, że eksperci NATO będą szkolić irackich żołnierzy w bazach i ośrodkach w samym Iraku4. Do tej pory takie ćwiczenia przeprowadzane były w Jordanii.

W Jordanii szkolenia rozpoczęły się w kwietniu 2016 r. Półroczny kurs został przeprowadzony w Centrum Szkoleniowym Operacji Specjalnych Króla Abdullaha (ang. King Abdullah Special Operations Training Centre) w Ammanie, stolicy Jordanii. Wzięło w nim udział 350 irackich żołnierzy5. Obecnie, równolegle do szkoleń w samym Iraku, nadal przeprowadzane są ćwiczenia w Jordanii.

Drugim państwem, na terenie którego mieli być szkoleni iraccy żołnierze była Turcja. Ostatecznie jednak zrezygnowano z takiej możliwości. Powodem tego było działanie tureckich władz, które w grudniu 2015 r. rozmieściły na północy Iraku kontyngenty wojskowe. Zdaniem Turcji, zostało to uzgodnione z władzami w Bagdadzie, a tureckie wojska miały szkolić irackich żołnierzy na terenie Iraku. Według władz Iraku, nikt nie wyraził zgody na taką operację. Przesądziło to o nierozpoczynaniu ćwiczeń w Turcji6.

Sojusz Północnoatlantycki skupił swoją uwagę na Iraku w 2015 r., kiedy to rząd w Bagdadzie poprosił o pomoc w zwalczaniu bojowników tzw. Państwa Islamskiego (ang. Islamic State, IS). W związku z ową prośbą, 31 lipca 2015 r. NATO zaaprobowało Inicjatywę Wzmacniania Możliwości Obronnych i Bezpieczeństwa w Iraku (ang. Defence and Related Security Capacity Building Initiative). W ramach programu postanowiono skupić się na siedmiu aspektach:

  • doradzanie w sprawie reformy irackich sił obrony;
  • zwalczanie improwizowanych ładunków wybuchowych;
  • operacje rozbrajania ładunków wybuchowych i rozminowywania;
  • planowanie cywilno-wojskowe;
  • cyberbezpieczeństwo;
  • pomoc medyczna na polu walki;
  • zarządzanie kryzysowe7.

Warto także zaznaczyć, że do tej pory Sojusz Północnoatlantycki jako całość dostarczył minimalnego wsparcia państwom walczącym z tzw. Państwem Islamskim w ramach globalnej koalicji zawiązanej celem zwalczenia IS. Na szczycie w Warszawie postanowiono jedynie o wysłaniu samolotów dozoru radiolokacyjnego Boeing E-3 Sentry AWACS. Po raz pierwszy zostały one użyte nad Syrią i Irakiem 20 października 2016 r8.

Poniższy materiał wideo został opublikowany przez NATO w związku z rozpoczęciem szkolenia w Iraku:

Czytaj także:

Carter: siły koalicji muszą pozostać w Iraku po upadku ISIS

Mosul: ISIS wykorzystuje drony do ataków na wojska irackie

Źródła:

1 NATO launches training effort in Iraq, http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_140607.htm, dostęp: 08.02.2017.

2 J. E. Barnes, NATO to Start Training Soldiers in Iraq, https://www.wsj.com/articles/nato-to-start-training-officers-in-iraq-1486206183, dostęp: 08.02.2017.

3 Ibidem.

4 Warsaw Summit Communiqué, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm, dostęp: 08.02.2017.

5 NATO training for Iraqi officers starts in Jordan, http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_129666.htm, dostęp: 08.02.2017.

6 E. Gurses, T. Karadeniz, Iraqi PM asks NATO to press Turkey to pull troops from north Iraq, http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey-davutogl-idUSKBN0TR14F20151208, dostęp: 08.02.2017.

7 Defence and Related Security Capacity Building Initiative, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132756.htm, dostęp: 08.02.2017.

8 NATO AWACS Surveillance Aircraft Support to the Counter ISIL Coalition, http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_10/20161024_1610-factsheet-awacs-isil.pdf, dostęp: 08.02.2017.

Uczestnik studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zastępca redaktora blogu "The Eagle Has Landed" poświęconemu działalności Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zainteresowania: militaria, stosunki międzynarodowe.