Generał Curtis M. Scaparrotti, maj 2016 r. / Źródło: D. Mulen Cullen, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
Generał Curtis M. Scaparrotti, maj 2016 r. / Źródło: D. Mulen Cullen, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych

Gen. Scaparrotti: w lipcu decyzja o nowych dowództwach NATO

Generał Curtis Scaparrotti zapowiedział, że na najbliższym szczycie NATO podjęta zostanie decyzja ws. utworzenia nowych dowództw Sojuszu. Obecnie generał odbywa wizytę w Polsce i państwach bałtyckich w związku z rocznicą rozlokowania wielonarodowych batalionowych grup bojowych NATO na wschodniej flance Paktu.

Generał Curtis M. Scaparrotti, Naczelny Dowódca Sojuszniczy na Europę (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) stwierdził we wtorek 3 kwietnia, że na najbliższym szczycie NATO (w Brukseli w dniach 11-12 lipca br.) podjęta zostanie decyzja dotycząca utworzenia nowych struktur dowódczych Sojuszu. Nie potwierdził on jednak, czy jedna z nowych struktur powstanie w Szczecinie. Wytyczne w tej sprawie zostaną najprawdopodobniej przyjęte również na lipcowym szczycie1.

System NATO, cała jego struktura musi być dopasowana do obecnych wyzwań i sytuacji, dlatego Sojusz przygotowuje się do nich – stwierdził dowódca.

Sojusz Północnoatlantycki od zeszłego roku rozważa możliwość utworzenia dwóch nowych dowództw. Pierwsze z nich obejmowałoby rejon północny Atlantyku, a jego zadaniem byłoby poprawienie efektywności komunikacji i ochrona transatlantyckich szlaków morskich. Drugie natomiast zajęłoby się systemem logistycznym Sojuszu i jego usprawnieniem, główny nacisk kładąc na przemieszczenia sprzętu i wojsk po kontynencie europejskim. Przewiduje się także utworzenie nowych dowództw wojsk lądowych – Polska w tym zakresie zgłosiła swoją gotowość do przekształcenia szczecińskiego Korpusu w dowództwo wyższego szczebla.

Obecnie struktura NATO składa się z dwóch dowództw strategicznych i dwóch operacyjnych. Wśród strategicznych znajdują się: Sojusznicze Dowództwo ds. Operacji (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) z siedzibą w Mons (Belgia) i Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (Allied Command Transformation, ACT), zlokalizowane w Norfolk (USA). Natomiast do dowództw operacyjnych zalicza się dwa Sojusznicze Dowództwa Sił Połączonych (Joint Force Command) z siedzibami w Neapolu (Włochy) i Brunssum (Holandia)2.

Generał złożył wizytę w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. Podczas spotkania rozmawiał z najważniejszymi oficerami Korpusu i zwrócił się z przesłaniem bezpośrednio do żołnierzy. Wizyta w Szczecinie jest częścią podróży generała po Polsce i państwach bałtyckich w rocznicę rozlokowania wielonarodowych batalionowych grup bojowych3.

Na przestrzeni ostatnich lat osiągnęliście tak dużo, działając na rzecz bezpieczeństwa teraz i w przyszłości. Wasza praca jest niezwykle ważna, bo gwarantuje wolną i bezpieczną Europę powiedział Scaparrotti do żołnierzy sojuszniczego korpusu w Szczecinie.

Czytaj także:

Prezydent podpisał ustawę. Polska broń trafi w ręce sojuszników z NATO

19 lat Polski w NATO

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie uzyskało akredytację

Źródła:

1 K. Reszczyński, Gen. Scaparrotti: decyzja o nowych strukturach dowódczych NATO w lipcu br., http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1355875,gen-scaparrotti-decyzja-o-nowych-strukturach-dowodczych-nato-w-lipcu-br.html, dostęp: 04.04.2018.

2 R. Lesiecki, Scaparrotti w Szczecinie: za wcześnie, by mówić o szczegółach zmian w strukturach dowodzenia NATO, http://www.defence24.pl/scaparrotti-w-szczecinie-za-wczesnie-by-mowic-o-szczegolach-zmian-w-strukturach-dowodzenia-nato, dostęp: 04.04.2018.

3 O obecności NATO w Polsce, http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/o-obecnosci-nato-w-polsce-n2018-04-03/, dostęp: 04.04.2018.

Uczestnik studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zastępca redaktora blogu "The Eagle Has Landed" poświęconemu działalności Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zainteresowania: militaria, stosunki międzynarodowe.