P. Makowiec, M. Mroszczyk, „Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty”, wyd. Difin

W 2016 roku nakładem wydawnictwa Difin ukazała się kolejna książka z serii poświęconej taktyce działania i podstawom szkolenia jednostek lekkiej piechoty. „Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty” autorstwa Pawła Makowca i Marka Mroszczyka to wartościowy podręcznik omawiający najważniejsze elementy podstawowego szkolenia żołnierza i pododdziału do szczebla sekcji ogniowej w kontekście wymogów współczesnego pola walki. Warto podkreślić, iż cała seria została przygotowana przez ekspertów związanych ze Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl, a przeznaczona jest przede wszystkim dla członków stowarzyszeń proobronnych oraz żołnierzy, dla których może stanowić merytoryczne uzupełnienie procesu szkolenia.

Autorzy omówili podstawowe elementy niezbędne w ramach podstawowego szkolenia taktycznego żołnierza i pododdziału do szczebla sekcji ogniowej. W przygotowaniu publikacji oparto się na dostępnej literaturze przedmiotu, wykorzystując w tym zakresie doświadczenia sił zbrojnych NATO: USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Wojska Polskiego. Po raz pierwszy autorzy sięgnęli również po szeroko cytowaną w pracy literaturę w języku rosyjskim (byłe ZSRR, Federacja Rosyjska) oraz z Ukrainy i Białorusi, tak aby przybliżyć odbiorcom także tamtejszą szkołę taktyczną. Synteza ujmuje także wiele doświadczeń własnych, wynikających z wieloletniej pracy szkoleniowej autorów w organizacjach proobronnych.

Struktura opracowania wynika z przyjętych przez autorów założeń. W rozdziałach kolejno omawiane są: wyszkolenie taktyczne, wyszkolenie ogniowe, walka wręcz, survival militarny oraz łączność. Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: członków stowarzyszeń proobronnych, środowisk ASG, a także żołnierzy, którym może służyć za pomoc w procesie szkolenia.

Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk

Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk  – „Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty” wyd. Difin

 

Już niedługo na naszym Portalu pojawi się recenzja tytułu. Zapraszamy!

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.