Pocisk rakietowy R-27R1 (w kodzie NATO: AA-10 Alamo). / Wikimedia Commons.

Polska armia zamierza zakupić rakiety R-27R1

Według informacji podanych przez Inspektorat Uzbrojenia, dla  myśliwców MiG-29 znajdujących się na wyposażeniu polskiej armii zostaną zakupione kierowane radarowo rakiety powietrze-powietrze. Co ciekawsze do udziału w procedurze pozyskania nowych rakiet dopuszczono przedsiębiorstwa z Ukrainy.

Wojsko postanowiło zwiększyć potencjał bojowy posiadanych myśliwców MiG-29 poprzez uzbrojenie ich w rakiety R-27R1. Zamierza się zakupić 40 rakiet tego typu. Służyć mają one do niszczenia celów latających na odległości 50 km ( i więcej), choć trzeba przyznać, że ich zasięg uzależniony będzie od rodzaju i sposobu poruszania się wrogiego celu.  Są naprowadzane półaktywnie radarowo, przeznaczone do zwalczania celów powietrznych na małych i średnich odległościach, w każdych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy, z dowolnych kierunków przedniej półsfery celu. Zastosowanie rakiet tego typu wymaga ciągłego podświetlania przez radar myśliwca.

Inspektorat Uzbrojenia zaznacza, że zamawiane pociski powinny być „pierwszej kategorii” (tj. nie wcześniej niż rok przed terminem pierwszej dostawy). Kolejnym wymogiem jest zagwarantowanie okresu przydatności pocisków R-27R1 w opakowaniu hermetycznym przez co najmniej 96 miesięcy oraz po otwarciu opakowania przez okres co najmniej 60 miesięcy.

O kontrakt starać się będą mogli wykonawcy mający siedzibę w państwach UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz kraju, z którym Polska (bądź UE) zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w zakresie obronności.  Ustalono również, że o zamówienie będą mogły się starać również odpowiednie podmioty ukraińskie. Jak wiadomo Ukraina produkuje pociski R-27R1, które eksportowała już wcześniej do Indii.

Podczas rozpatrywania ofert największe znaczenie będzie miała cena ( waga 80) oraz długość gwarancji (waga 20). Wnioski o udział w postępowaniu będą przyjmowane do 16 listopada 2015 roku do godziny 9:00. Dostawy mają się odbyć do 30 listopada 2016 roku.

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe". Obecnie student Uniwersytetu Białostockiego na wydziale historyczno-socjologicznym - kierunek "Stosunki Międzynarodowe". Koordynator działu "Bezpieczeństwo" portalu "Nowa Strategia". Prowadzi bloga "Piotr Kular" na portalu Mpolska24.pl gdzie posiada status eksperta. Obszar jego zainteresowań dotyczy bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego w kontekście prowadzonej polityki bezpieczeństwa państw takich jak Rosja, Ukraina oraz Białoruś.