Przesmyk Suwalski. Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps.

Przesmyk Suwalski zostanie wzmocniony

W piątek, w dniu 12 lutego 2016 roku, w Wigrach w woj. podlaskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego podjęto stanowisko w sprawie bezpieczeństwa wschodniej granicy państwa. Przesmyk Suwalski zostanie wzmocniony.

Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości podczas wyjazdowego posiedzenia podjęli trzy ważne kwestie dotyczące infrastruktury drogowej i kolejowej województwa podlaskiego, wschodniej granicy państwa oraz polityki historycznej regionu.

W kwestii bezpieczeństwa granicy, parlamentarzyści PiS stwierdzili potrzebę nowych jednostek wojskowych na wschodniej granicy kraju. W tej kwestii wspomniano, iż w przeszłości w regionie stacjonowała jednostka w sile pułku, który w 2010 roku został przekształcony w dywizjon artylerii przeciwpancernej.

Poniżej stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski:

Przesmyk Suwalski to pojęcie obecne w terminologii NATO oznaczające liczące około 70 kilometrów polskie tereny położone wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, które jednocześnie graniczą z Litwą oraz oddzielają terytorium rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego, oraz sojuszniczej wobec Federacji Rosyjskiej Białorusi. Według armii USA tzw. przesmyk Suwalski należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie. Informacje te potwierdził podczas konferencji CEPA Forum 2015 głównodowodzący sił zbrojnych USA w Europie gen. Ben Hodges.

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.