Reuters / Kacper Pempel / Reuters

Sejm powiedział ?tak? dla szybszego reagowania wojsk NATO

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu, posłowie uchwalili nowelizację ustawy  o zasadach pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania. Zmiana została zaprojektowana w celu umożliwienia siłom naszych potencjalnych sojuszników(tzw.szpica NATO) błyskawicznego przemieszczenia  się na terytorium RP, jeszcze w czasie pokoju oraz  udziału w operacjach wojskowych wspierających polskie siły zbrojne.

Ustawa zezwala  obcym wojskom na pobyt  i przemieszczanie się w celu dokonania działań prewencyjnych, odstraszających oraz wymagających użycia sił wysokiej gotowości(czyt. NATO Response Force).
Zgodnie z nią na pobyt żołnierzy NATO i UE , działających z armią polską na zasadach partnerskich, ma się zgodzić  prezydent na wniosek ministra obrony, poprzednio uzyskując oficjalną zgodę premiera. W zgodzie musi zostać określony cel pobytu i zakres specjalnych uprawnień obcych wojsk, mają być również określone okoliczności mające znaczenie dla obronności Polski. Po skończeniu procedury wojska sojusznicze otrzymają ogół tych samych uprawnień  funkcjonujących w  Wojsku Polskim.

Według Ministerstwa Obrony Narodowej owa  rządowa zmiana ma być dostosowaniem się do coraz częściej wybuchających konfliktów asymetrycznych, umożliwieniem szybkiej reakcji Sojuszu na powstałe zagrożenia oraz odpowiedzią na skargi Komitetu Planowania  Cywilnego NATO dotyczące nieścisłości polskiego prawa w stosunku do działań operacyjnych na swoim terytorium.
Warto zauważyć, że w całej tej stworzonej biurokratycznej sekwencji nie uwzględniono zgody parlamentu.  Przedstawiciel MON wyjaśniał to koniecznością skrócenia do minimum czasu oczekiwania na sojuszniczą pomoc i niemożliwością przeprowadzenia sejmowej debaty w czasie 48-72 godzin, czyli czasu reagowania szpicy.

Głosowało w rządowym projekcie nowelizacji ustawy głosowało 442 posłów:

  • 427 było za
  • ośmiu było przeciw(7-Kukiz15, 1-PiS)
  • siedmiu wstrzymało się od głosu(2-PO, 5-Kukiz15)

Liczba głosów za była przeważająca i tylko 8 posłów była przeciwna projektowi, w tym 7 z klubu Kukiz15 głównie powiązanych z Ruchem Narodowym(np.Robert Winnicki, Adam Andruszkiewicz, Tomasz Rzymkowski).

Tzw. szpica ? połączone siły bardzo wysokiej gotowości (VJTF) ? została wydzielona z sił szybkiego reagowania NATO (NRF) na mocy szczytu NATO w Walii.

A oto sejmowe wyniki głosowania:

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało      Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PiS 234 231 230 1 3
PO 138 131 129 2 7
Kukiz15 40 34 22 7 5 6
N 29 28 28 1
PSL 16 15 15 1
niez. 3 3 3