http://dpsu.gov.ua/en/

Ukraina rozpoczęła budowę muru i umocnień na granicy z Rosją

Rozpoczęto prace inżynieryjne i geodezyjne na terytorium obwodu ługańskiego mające na celu zrealizowanie odważnego przedsięwzięcia: budowy pasma umocnień, drutu kolczastego oraz siatki na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Projekt przez ówczesnego premiera Ukrainy Arsenij Jaceniuk  został określony jako Europejski Wał. Miałby on odgradzać oba skonfliktowane kraje  i zmniejszyć nielegalny przemyt na wschodniej ścianie Ukrainy. Politycznym czynnikiem motywującym realizację stały się starania Ukraińców o likwidację ruchu wizowego z państwami UE, które miałaby być możliwe po zatrzymaniu „swobodnego przepływu terrorystów z Rosji”.                                          

Zabezpieczenia mają obejmować długość granicy około 2000 km na linii Sumy-Charków-Donieck-Ługańsk. Na szczególnie zagrożonych odcinkach mają powstać rowy czołgowe, drut kolczasty, zasieki, płot pod napięciem, detektory ruchu oraz system flar i min. Dodatkowo co 20 km mają się znajdować wieżyczki strażnicze wraz z kamerami. Projekt ma zostać ukończony w roku 2018. Zapytany, czy uda się zbudować ogrodzenie w zaplanowanym terminie, ukraiński wiceminister oznajmił, że jeśli zostanie zachowana normalna procedura finansowania, to budowa wszystkich zaplanowanych obiektów jest całkiem realna.

Na niektórych odcinkach będzie to siatka, aby zapobiec przechodzeniu bydła czy ludzi. Na niektórych, szczególnie niebezpiecznych ze względu na ataki czołgów, powstaną rowy przeciwczołgowe. – podkreślił Hryhorij Tuka wiceminister ds. terytoriów tymczasowo okupowanych i osób przesiedlonych

https://www.behance.net/

https://www.behance.net/

Prace związane z inżynieryjno-technicznym zagospodarowaniem na granicy ukraińsko-rosyjskiej rozpoczęły się na terenie obwodu ługańskiego. Obecnie trwają badania stanu gleby, prace przygotowawcze do wykonania technicznego zadania. Pracują dwie silne grupy, które posuwają się wzdłuż granicy naprzeciw siebie.” W ubiegłym roku takie prace budowlane były przeprowadzane w obwodzie: czernihowskim i charkowskim.

Border Fence 2015

Jeśli projekt uda się zrealizować będzie to największa ufortyfikowana granica w całej Europie (dla porównania linia Maginota wynosiła 450 km). Oprócz problemów wynikających ze skali przedsięwzięcia istotną przeszkodą jest oczywiście trwający konflikt w części separatystycznych regionach: doniecku i ługańsku przez, które musi przebiegać linia obserwacyjna dla zupełnej szczelności granic. Według obserwatorów OBWE intensywność walk spadła znacznie, co może wpłynąć pozytywnie na budowę, choć jest o wiele za wcześnie by mówić o pokoju.

 Pomysł budowy ogrodzenia na granicy między Ukrainą a Rosją wysunął ówczesny gubernator obwodu dniepropietrowskiego na wschodniej Ukrainie i jeden z najbogatszych obywateli kraju Ihor Kołomojski. Zaproponował on zbudowanie na granicy z Rosją płotu na wzór tego istniejącego między Izraelem a Autonomią Palestyńską.

http://https://www.youtube.com/watch?v=Fizv8m2r7lA