Żołnierze ChRL podczas wspólnych amerykańsko-chińskich ćwiczeń z zakresu pomocy humanitarnej, Hawaje 2013 / Russell Dodson, Wikimedia
Żołnierze ChRL podczas wspólnych amerykańsko-chińskich ćwiczeń z zakresu pomocy humanitarnej, Hawaje 2013 / Russell Dodson, Wikimedia

Wspólne amerykańsko-chińskie ćwiczenia

Pomimo napiętych stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chińską Republiką Ludową, obydwa państwa od czterech lat regularnie przeprowadzają wspólne ćwiczenia wojskowe. Ich celem jest wymiana doświadczenia oraz testowanie procedur reagowania w przypadku katastrofy humanitarnej.

W piątek 18 listopada br. zakończyły się wspólne wojskowe manewry z udziałem żołnierzy amerykańskich i chińskich. Celem trzydniowych ćwiczeń było przetestowanie wspólnych procedur stosowanych przy katastrofach naturalnych (takich jak trzęsienie ziemi) oraz w czasie akcji ratunkowych (niesienie pomocy pasażerom statku wycieczkowego). Manewry były przeprowadzane w Kunming, stolicy prowincji Junnan w południowo-zachodnich Chinach1.

W czasie tegorocznych manewrów, żołnierzy obydwóch państw ćwiczyli w specjalnie przygotowanych warunkach, jakie występują po katastrofie naturalnej. Używano psów tropiących do wyszukiwania ofiar pod gruzami, ćwiczono rozstawianie mostu pontonowego oraz tworzenie tymczasowych schronów dla cywili. Ponadto, wymieniano się wiedzą ekspercką i akademicką, a także przeprowadzano ćwiczenia dowódczo-sztabowe2.

W tym roku w manewrach wzięło udział 134 przedstawicieli Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz 89 żołnierzy z Amerykańskich Wojsk Lądowych na Pacyfiku (ang. U.S. Army Pacific, USARPAC). Każda ze stron zapewniła helikoptery oraz sprzęt inżynieryjny do przeprowadzenia ćwiczeń3.

Zarówno gen. Liu Xiaowu, dowódca Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Południowym Teatrze Działań, jak i gen. Robert Brown, dowódca USARPAC, podkreślali wartość przeprowadzanych wspólnie manewrów.

Tego rodzaju wymiana stanowi podstawę do wspierania relacji pomiędzy wojskami dwóch państw i jestem pewien, że będzie ona przeprowadzana nawet na wyższym poziomie w przyszłości ? powiedział gen. Xiaowu. Jak dodał gen. Brown, te ćwiczenia są wyjątkowo istotne ze względu na zaufanie, które tworzą4.

Ćwiczenia z zakresu pomocy humanitarnej prowadzone są od 2013 r. w ramach amerykańsko-chińskiego programu wymiany w kwestii zarządzania podczas katastrof humanitarnych (ang. U.S.-China Disaster Management Exchange). Ostatnia edycja została przeprowadzona w styczniu 2015 r. na wyspie Hajnan należącej do ChRL5.

Poniższe nagranie wideo prezentuje skróconą relację z ćwiczeń w Kunming.

Czytaj także:

Chiny wzmocniły sporne wyspy na Morzu Południowochińskim

Bombowce B-52H, B-1B i B-2A w powietrzu, czyli amerykańska demonstracja siły nad Pacyfikiem [wideo]

Joint Task Force Matthew: pomoc USA dla Haiti spustoszonego huraganem

Źródła:

1 B. Blanchard, China, U.S. look past tensions with joint relief drill, http://www.reuters.com/article/us-china-usa-defence-idUSKBN13D0H2, dostęp: 19.11.2016.

2 P. Peng, China, US militaries stage joint humanitarian relief drill, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-us-militaries-stage-joint-humanitarian-relief-drill/2016/11/18/4904bc74-ad5a-11e6-8f19-21a1c65d2043_story.html, dostęp: 19.11.2016.

3 B. Blanchard, op. cit.

4 P. Peng, op. cit.

5 A. E. Kershner, Disaster Management Exchange 2015 concludes in China, https://www.army.mil/article/141698/Disaster_Management_Exchange_2015_concludes_in_China, dostęp: 19.11.2016.

Uczestnik studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zastępca redaktora blogu "The Eagle Has Landed" poświęconemu działalności Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zainteresowania: militaria, stosunki międzynarodowe.