Fot. MON.

Żołnierze Wyklęci patronami trzech pierwszych brygad WOT

W dniu 1 marca br., w czasie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Dzienniku Urzędowym MON zostały opublikowane decyzje Antoniego Macierewicza w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona trzem pierwszym brygadom Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT): ppłk Władysława Liniarskiego, ps. ?Mścisław?, mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ?Zapora? oraz płk Łukasza Cieplińskiego ps. ?Pług?.

W środę, 1 marca br. w czasie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Dzienniku Urzędowym MON zostały opublikowane decyzje ministra Antoniego Macierewicza w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona trzem pierwszym brygadom Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT): 1., 2. i 3. Brygadzie Obrony Narodowej.

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej (Białystok)

Zgodnie z decyzją nr 49/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, związek taktyczny przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:

 • oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO): Oddziału Partyzanckiego AKO kpt. Kazimierza Kamieńskiego, ps. ?Huzar? (1945-1947), 5. Brygady Wileńskiej AK mjr Zygmunta Szendzielarza ps ?Łupaszka? (1945-1947), 6. Brygady Wileńskiej AK por. Lucjana Minkiewicza ps. ?Wiktor?, kpt. Władysława Łukasiuka ps. ?Młot?, kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. ?Huzar? (1946-1952);
 • oddziałów bojowych podległych Białostockiemu Inspektoratowi AK: 42. Pułku Piechoty AK (1944), 10. Pułku Ułanów Armii Krajowej (1944), oddziałów bojowych AKO: Zgrupowania AKO ?Piotrków? por. Hieronima Piotrowskiego, ps. ?Jur? (1945), RYBNIK, Oddziału Partyzanckiego AKO ? ?Wolność i Niezawisłość? ppor. Stefana Ejsmonta, ps. ?Wir? (1945-1947);
 • oddziałów bojowych Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość?: Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN sierż. pchor. Leona Suszyńskiego ?P-8? (1945-1947), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN sierż. pchor. Józefa Piłaszewicza, ps. ?Zgrzyt? (1945-1947), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN plut. pchor. Stanisława Łaneckiego, ps. ?Przelotny? (1945-1946), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN plut. Gabriela Oszczapińskiego, ps. ?Dzięcioł? (1945-1947);
 • oddziałów bojowych podległych Suwalskiemu Inspektoratowi AK: 41. Pułku Piechoty AK (1944), 3. Pułku Szwoleżerów AK (1944), 1. Pułku Ułanów AK (1944);
 • oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej: Oddziału Partyzanckiego AKO sierż. Władysława Stefanowskiego, ps. ?Grom? (1945) [w tym oddziałów AKO: ppor. Edwarda Wawiórki, ps. ?Skiba? (1945), st. sierż. Wacława Sobolewskiego, ps. ?Sęk?, ?Skała? (1945), sierż. Jana Szumskiego, ps. ?Snop? (1945)], Oddziału Partyzanckiego AKO sierż. Józefa Sulżyńskiego, ps. ?Brzoza? (1945);
 • oddziałów bojowych Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość?: Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN st. sierż. Aleksandra Kowalewskiego, ps. ?Bęben? (1945-1947), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN plut. Wacława Górskiego, ps. ?Oko? (1946-1947), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN plut. Stanisława Siedleckiego, ps. ?Klon?, ?Wierny? (1945-1947);
 • oddziałów bojowych podległych Suwalskiemu Inspektoratowi AK: 33. Pułku Piechoty AK (1944), 9. Pułku Strzelców Konnych AK (1944);
 • oddziałów bojowych AKO: Zgrupowania Inspektoratu Łomżyńskiego AKO mjr Jana Tabortowskiego ?Bruzdy? (1945), Oddziału Partyzanckiego AKO ppor. Stanisława Marchewki, ps. ?Ryba?;
 • oddziałów bojowych i związków taktycznych podległych Podlaskiemu Inspektoratowi AK: 76. Pułku Piechoty AK (1944), 2. Pułku Ułanów AK (1944).

Władysław Liniarski „Mścisław”. / fot. IPN.

Ponadto, według decyzji szefa MON przyjmuje wyróżniającą nazwę ?Podlaska? oraz otrzymuje imię płk Władysława Liniarskiego, ps. ?Mścisław?.

Władysław Liniarski, ps. ?Mścisław?, ?Wuj?, ?Jan? (ur. 23 listopada 1897 roku we wsi Małachowice-Gustawów w powiecie włoszczowskim guberni kieleckiej, zm. 11 kwietnia 1984 roku w Warszawie) był podpułkownikiem Wojska Polskiego, komendantem Obszaru Białystok i komendantem Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej od lutego do września 1941 roku, komendantem Białostockiego Okręgu ZWZ-AK (nieprzerwanie przez 5 lat); a od stycznia 1945 roku komendantem Białostockiego Okręgu AKO; działaczem podziemia niepodległościowego, ofiarą represji komunistycznych. W 1979 roku został członkiem Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu.

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej (Lublin)

Zgodnie z decyzją nr 50/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej, związek taktyczny przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:

 • 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej (1944),
 • 8. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944),
 • 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944),
 • Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość? Okręgu WiN ? Lublin (1945-1947).

Ponadto, Brygada przyjmuje nazwę wyróżniającą ?Lubelska? oraz otrzymuje imię mjr Hieronima Dekutowskiego, ps. ?Zapora?. Decyzja ustanawia Święto 2. Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 24 maja oraz wprowadza odznakę pamiątkową:

Odznaka pamiątkowa 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. / fot. MON.

Hieronim Kazimierz Dekutowski ps. ?Zapora?, ?Odra?, ?Reżu?, ?Stary?, ?Henryk Zagon?, ?Mieczysław Piątek? (ur. 24 września 1918 roku w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 roku w Warszawie) był majorem, żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym, dowódcą oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, harcerzem. Został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w 1988 roku.

Major Hieronim Dekutowski „Zapora”. / fot. IPN.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej (Rzeszów)

Zgodnie z decyzją nr 51/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 3. Brygadzie Obrony Narodowej, związek taktyczny przejmuje i z honorem kultywuje tradycje jednostek wojskowych i pododdziałów partyzanckich zbrojnego podziemia niepodległościowego:

 • Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów, kryptonim ?Woda?, ?Ogniwo?, ?Rezeda?: Inspektoratu AK Rzeszów, kryptonim ?Rtęć?, ?Rzemiosło?: Obwodu Rzeszów ?Rozbratel?, Obwodu Kolbuszowa ?Kefir?, Obwodu Dębica ?Dziekania?, ?Deser?; Inspektoratu AK Przemyśl, kryptonim ?Paweł?, ?Płotka?, ?Park?: Obwodu Przemyśl ?Przepiórka?, ?Polana?, ?Piskorz?, Obwodu Jarosław ?Jawor?, ?Jedlina?, ?Jesiotr?, Obwodu Przeworsk ?Prypeć?, ?Powała?, ?Pstrąg?, Obwodu Łańcut ?Łucja?, ?Łabędź?, ?Łukasz?; Inspektoratu AK Mielec, kryptonim ?Nowela?, ?Wrzesień?: Obwodu Mielec ?Mleko?, ?Fa?, Obwodu Tarnobrzeg ?Twaróg?, Obwodu Nisko ?Naleśnik?, ?Niwa?; Inspektoratu AK Podkarpacie, kryptonim ?Joachim?, ?Jemioła?: Obwodu Sanok ?Serowiec?, ?Suchar?, ?San?, Obwodu Brzozów ?Borowik?, ?Babka?, Obwodu Krosno ?Korzeń?, ?Kawa?, Obwodu Jasło ?Jagoda?, ?Jabłecznik?;
 • Okręgu Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość? Rzeszów: Rejonu Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość? Rzeszów, kryptonim ?Centrum?: Rada Rzeszów, Rada Kolbuszowska, Rada Łańcucka, Rada Brzozowska; Rejonu Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość? Mielec, kryptonim ?Północ?: Rada Mielec, Rada Tarnobrzeska, Rada Nisko, Rada Dębica; Rejonu Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość? Krosno, kryptonim ?Południe?: Rada Krosno, Rada Jasło, Rada Sanok, Rada Gorlice; Rejonu Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość? Przemyśl, kryptonim ?Wschód?: Rada Przemyśl, Rada Jarosław, Rada Lubaczów, Rada Przeworsk.

Płk Łukasz Ciepliński „Pług”. / Wikimedia Commons (CC BY 3.0 PL).

Ponadto, Brygada przyjmuje nazwę wyróżniającą przyjmuje nazwę wyróżniającą ?Podkarpacka? i otrzymuje imię płk Łukasza Cieplińskiego ?Pług?.

Łukasz Konrad Ciepliński ps. ?Pług?, ?Ostrowski?, ?Ludwik?, ?Apk?, ?Grzmot?, ?Bogdan? (ur. 26 listopada 1913 roku w Kwilczu, zm. 1 marca 1951 roku w Warszawie) był podpułkownikiem piechoty Wojska Polskiego (w 2013 r. awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika), żołnierzem Organizacji Orła Białego, ZWZ-AK oraz NIE i DSZ, prezesem IV Komendy Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość?oraz kawalerem Orderu Orła Białego.

Źródła:

dz.urz.mon.gov.pl: Decyzja Nr 49/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej

dz.urz.mon.gov.pl: Decyzja Nr 50/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej

Decyzja Nr 51/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 3. Brygadzie Obrony Narodowej

Czytaj także:

NBP wprowadza srebrne monety z Żołnierzami Wyklętymi

?Żołnierze Wyklęci? ? geneza powstania pojęcia

Żołnierze Wyklęci = ?Powstanie?? Próba postawienia tezy

Wyklęci ? zawłaszczeni czy upamiętnieni?

Tożsamość narodowa i patriotyzm współczesnych Polaków

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.