Grudniowy konkurs z wyd. Warbook

Święta zbliżają się coraz szybciej, a jak wiemy, jest to okres dawania prezentów. Dlatego też wspólnie z wydawnictwem Warbook zorganizowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania są dwa egzemplarze książki Jakuba Pawełka „Perski Podmuch”. Żeby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo odpowiedzieć na nasze pytania i wysłać odpowiedź na e-mail: konkursy@nowastrategia.org.pl

Pytania:

1. Jaki kryptonim nosiła operacja odbicia zakładników z ambasady USA w Teheranie w kwietniu 1980 przeprowadzona przez żołnierzy Delta Force?

2. Kto obecnie sprawuje urząd prezydenta w Iranie?

3. Wymień 5 jednostek wchodzących w skład Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu domowego oraz odpowiedzi na wszystkie 3 pytania należy przesłać na adres mailowy – konkursy@nowastrategia.org.pl do 28 grudnia 2014 r. Po zakończeniu konkursu wylosujemy wśród wszystkich zgłoszeń zawierających prawidłowe odpowiedzi dwójkę zwycięzców.

>>> Przeczytaj recenzję książki „Perski Podmuch” Jakuba Pawełka <<<

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez portal Nowa Strategia i wydawnictwo Warbook.
2. Sponsorem nagród, w postaci książki Perski Podmuch J. Pawełka jest wyd. Warbook.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania można przesyłać w dniach od 20 grudnia 2014 r. ?  28 grudnia 2014 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na skrzynkę mailową konkursy@nowastrategia.org.pl odpowiedź na pytanie oraz podać swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji i administracji serwisów wymienionych w punkcie 1-2.
8. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytanie, w ciągu max 3 dni od zakończenia konkursu.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez redakcję i administrację w/w serwisów jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.